Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu podstawowych procesów. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pierwiastków chemicznych, z wyłączeniem produkcji gazów technicznych i metali podstawowych,
 • produkcję kwasów nieorganicznych, z wyłączeniem kwasu azotowego,
 • produkcję zasad (ługów) i pozostałych związków nieorganicznych, z wyłączeniem amoniaku,
 • produkcję pozostałych związków nieorganicznych,
 • prażenie pirytów,
 • produkcję wody destylowanej,
 • wzbogacanie rud uranu i plutonu,
 • wtapianie uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,
 • produkcji nawozów azotowych i mieszanek azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji amoniaku i chlorku amonowego, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji azotanu i azotynu potasu, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji węglanów amonowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji aromatyzowanej wody destylowanej, sklasyfikowanej w 20.53.Z,
 • produkcji metali podstawowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 24.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 201 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009138
31 marca 2010141
30 czerwca 2010143
30 września 2010146
31 grudnia 2010148
31 marca 2011156
30 czerwca 2011158
30 września 2011159
31 grudnia 2011162
31 marca 2012167
30 czerwca 2012169
30 września 2012172
31 grudnia 2012181
31 marca 2013183
30 czerwca 2013188
30 września 2013195
31 grudnia 2013201
31 marca 2014203
30 czerwca 2014201
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 15 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,9% ogółu), śląskie (20,4% ogółu) oraz łódzkie (10,0% ogółu).

mazowieckie4823,9%
śląskie4120,4%
łódzkie2010,0%
wielkopolskie178,5%
dolnośląskie136,5%
małopolskie136,5%
lubelskie105,0%
kujawsko-pomorskie105,0%
opolskie84,0%
pomorskie52,5%
podkarpackie52,5%
lubuskie42,0%
podlaskie31,5%
zachodniopomorskie21,0%
świętokrzyskie21,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (43,8% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (39,3% podmiotów) oraz spółki cywilne (6,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8843,8%
indywidualna działalność gospodarcza7939,3%
spółki cywilne136,5%
spółki akcyjne94,5%
spółki komandytowe73,5%
spółki jawne31,5%
spółdzielnie10,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (70,6% podmiotów), własność zagraniczna (10,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (5,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych14270,6%
własność zagraniczna2210,9%
własność prywatna krajowa pozostała115,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych105,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej63,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej52,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej21,0%
własność państwowych osób prawnych10,5%
własność skarbu państwa10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (84,1% podmiotów) i od 10 do 49 (10,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych16984,1%
od 10 do 49 zatrudnionych2210,9%
od 50 do 249 zatrudnionych73,5%
powyżej 250 zatrudnionych31,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z)2 403 192 127,331 709 342 771,171 666 758 904,88100 247 368,144,25,96,028,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA (773,9 mln zł), Grupa Kapitałowa INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE SODA MĄTWY SPÓŁKA AKCYJNA (773,9 mln zł) oraz SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA (747,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA1 123 331 000,00754 271 000,26773 885 000,0032 306 000,002,94,34,232,9
Grupa Kapitałowa INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE SODA MĄTWY SPÓŁKA AKCYJNA1 107 389 000,29379 473 000,00773 881 000,0064 954 000,005,917,18,465,7
SODA POLSKA CIECH SPÓŁKA AKCYJNA1 107 780 705,04751 331 647,37747 343 473,6930 945 293,932,84,14,132,2
Grupa Kapitałowa KGHM ECOREN SPÓŁKA AKCYJNA485 791 699,62323 676 362,43587 615 122,07-25 387 889,31-5,2-7,8-4,333,4
ZAKŁADY CHEMICZNE "ALWERNIA" SPÓŁKA AKCYJNA120 832 000,0077 154 000,24148 666 000,002 964 000,002,53,82,036,2
ORION ENGINEERED CARBONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ91 391 956,4142 359 452,12118 172 547,524 373 578,414,810,33,753,7
POCH SPÓŁKA AKCYJNA90 501 199,0953 628 865,60109 937 158,853 550 013,933,96,63,240,7
KEMIPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ78 646 500,0063 458 700,00106 224 500,0022 918 000,2229,136,121,619,3
SOUDAL MANUFACTURING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ73 957 427,0631 632 660,71104 934 095,368 786 423,2111,927,88,457,2
KGHM ECOREN SPÓŁKA AKCYJNA358 062 111,49309 697 402,7594 321 183,37-34 263 091,52-9,6-11,1-36,313,5
ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" SPÓŁKA AKCYJNA58 559 717,357 328 421,6090 683 635,2111 367 643,5519,4155,112,587,5
ARKEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 011 000,0019 920 600,0065 273 300,002 282 200,165,011,53,556,7
ZAKŁADY CHEMICZNE "ZŁOTNIKI" SPÓŁKA AKCYJNA31 044 143,4724 207 242,4742 752 587,691 905 272,856,17,94,522,0
NALCO MOBOTEC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 113 883,9212 615 011,4838 450 424,034 171 486,3121,833,110,934,0
INOWROCŁAWSKIE ZAKŁADY CHEMICZNE SODA MĄTWY SPÓŁKA AKCYJNA327 291 485,55316 008 767,440,0041 246 548,3812,613,10,03,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.