Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa małopolskie (13,7% ogółu), wielkopolskie (10,1% ogółu) oraz mazowieckie (9,3% ogółu).

małopolskie4 31513,7%
wielkopolskie3 17610,1%
mazowieckie2 9109,3%
śląskie2 8859,2%
podkarpackie2 6038,3%
dolnośląskie2 0596,6%
pomorskie1 7735,6%
lubelskie1 7635,6%
zachodniopomorskie1 4854,7%
świętokrzyskie1 4794,7%
łódzkie1 3824,4%
kujawsko-pomorskie1 2914,1%
warmińsko-mazurskie1 2383,9%
podlaskie1 1833,8%
lubuskie1 0003,2%
opolskie8692,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

małopolskie
wielkopolskie
mazowieckie
śląskie
podkarpackie
dolnośląskie
pomorskie
lubelskie
zachodniopomorskie
świętokrzyskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (16,5% ogółu), pomorskie (13,6% ogółu) oraz podkarpackie (9,7% ogółu).

Na mapie zaznaczono 100 spośród 103 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

wielkopolskie1716,5%
pomorskie1413,6%
podkarpackie109,7%
zachodniopomorskie87,8%
warmińsko-mazurskie87,8%
mazowieckie76,8%
lubuskie76,8%
śląskie54,9%
podlaskie54,9%
małopolskie43,9%
łódzkie43,9%
opolskie32,9%
kujawsko-pomorskie32,9%
lubelskie32,9%
dolnośląskie32,9%
świętokrzyskie21,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.