Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,2 mld zł) oraz Grupa Kapitałowa LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA (345,4 mln zł).

Filtrowanie: wszystkie podmioty, bez grup kapitałowych, tylko grupy kapitałowe

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 739 280 000,001 011 224 900,004 177 336 400,0025 741 600,251,52,60,641,9
Grupa Kapitałowa LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA2 241 460 886,121 401 671 143,17345 419 731,07101 235 830,004,57,229,337,5
LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA1 599 522 308,411 196 006 542,92330 986 307,3180 566 803,325,06,724,325,2
INVESTGAS SPÓŁKA AKCYJNA111 806 625,5933 533 949,55242 744 717,2716 892 584,0515,150,47,070,0
ENERGOBALTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ107 081 597,0541 737 459,8527 792 424,20852 673,980,82,03,161,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.