Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (74,0% podmiotów), oddziały przedsiębiorców zagranicznych (11,8% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (5,5% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością9474,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych1511,8%
indywidualna działalność gospodarcza75,5%
spółki komandytowo-akcyjne32,4%
spółki akcyjne32,4%
spółki jawne32,4%
spółki komandytowe21,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
indywidualna działalność gospodarcza
spółki komandytowo-akcyjne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółki komandytowe
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach prawnych.

Najczęściej występująca forma prawna w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (50,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością250,0%
spółki akcyjne250,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.