Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 64 aktywne podmioty działające w tej branży, o 8,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200933
31 marca 201040
30 czerwca 201044
30 września 201049
31 grudnia 201054
31 marca 201158
30 czerwca 201156
30 września 201156
31 grudnia 201157
31 marca 201257
30 czerwca 201257
30 września 201259
31 grudnia 201261
31 marca 201358
30 czerwca 201359
30 września 201361
31 grudnia 201364
31 marca 201464
30 czerwca 201464
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (68,8% ogółu), małopolskie (12,5% ogółu) oraz pomorskie (7,8% ogółu).

mazowieckie4468,8%
małopolskie812,5%
pomorskie57,8%
lubuskie23,1%
wielkopolskie23,1%
świętokrzyskie11,6%
dolnośląskie11,6%
zachodniopomorskie11,6%
śląskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
opolskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubelskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (76,6% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (9,4% podmiotów) oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych (4,7% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4976,6%
indywidualna działalność gospodarcza69,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych34,7%
spółki komandytowo-akcyjne23,1%
spółki komandytowe23,1%
spółki akcyjne11,6%
spółki jawne11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność zagraniczna (46,9% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (26,6% podmiotów).

własność zagraniczna3046,9%
własność krajowych osób fizycznych1726,6%
własność prywatna krajowa pozostała1320,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych34,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych6093,8%
od 10 do 49 zatrudnionych34,7%
powyżej 250 zatrudnionych11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.1)3 338 802 308,412 207 231 442,924 508 322 706,78106 308 403,323,24,82,433,9
Górnictwo ropy naftowej (PKD 06.10)3 338 802 308,412 207 231 442,924 508 322 706,78106 308 403,323,24,82,433,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (4,2 mld zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SHELL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 739 280 000,001 011 224 900,004 177 336 400,0025 741 600,251,52,60,641,9
Grupa Kapitałowa LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA2 241 460 886,121 401 671 143,17345 419 731,07101 235 830,004,57,229,337,5
LOTOS PETROBALTIC SPÓŁKA AKCYJNA1 599 522 308,411 196 006 542,92330 986 307,3180 566 803,325,06,724,325,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.