Ranking firm

Ranking największych podmiotów (firm i innych instytucji) działających w branży

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE" (5,7 mld zł) oraz EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA (95,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE "LASY PAŃSTWOWE"7 066 274 309,125 524 372 179,135 742 837 485,98367 445 861,325,26,76,421,8
EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA167 885 000,0016 126 000,1695 657 000,003 180 000,001,919,73,390,4
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ40 392 682,4527 575 296,5369 426 986,34726 996,981,82,61,131,7
LAWANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 803 642,223 669 678,5428 225 060,691 254 639,6321,634,24,536,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.