Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 10 704 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200911 803
31 marca 201011 684
30 czerwca 201011 743
30 września 201011 714
31 grudnia 201011 616
31 marca 201111 665
30 czerwca 201111 366
30 września 201111 181
31 grudnia 201110 847
31 marca 201210 858
30 czerwca 201210 846
30 września 201210 802
31 grudnia 201210 679
31 marca 201310 719
30 czerwca 201310 769
30 września 201310 775
31 grudnia 201310 502
31 marca 201410 703
30 czerwca 201410 704
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa podkarpackie (10,9% ogółu), warmińsko-mazurskie (9,9% ogółu) oraz dolnośląskie (8,9% ogółu).

podkarpackie1 16310,9%
warmińsko-mazurskie1 0619,9%
dolnośląskie9488,9%
zachodniopomorskie8538,0%
lubuskie7827,3%
wielkopolskie7767,2%
śląskie6956,5%
podlaskie6516,1%
pomorskie6005,6%
mazowieckie5615,2%
lubelskie5565,2%
małopolskie4544,2%
opolskie4444,1%
świętokrzyskie4324,0%
kujawsko-pomorskie4123,8%
łódzkie3163,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,1% podmiotów), spółki cywilne (7,0% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (1,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 75691,1%
spółki cywilne7507,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1351,3%
spółki jawne240,2%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach130,1%
spółki komandytowe70,1%
spółdzielnie60,1%
państwowe jednostki organizacyjne60,1%
spółki akcyjne60,1%
przedsiębiorstwa państwowe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 58798,9%
własność prywatna krajowa pozostała650,6%
własność zagraniczna220,2%
własność skarbu państwa60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność samorządowa10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 44397,6%
od 10 do 49 zatrudnionych2512,3%
od 50 do 249 zatrudnionych80,1%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.4)214 081 324,2447 370 975,07193 309 046,435 161 636,612,410,92,777,9
Działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD 02.40)214 081 324,2447 370 975,07193 309 046,435 161 636,612,410,92,777,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA (95,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
EADS PZL "WARSZAWA-OKĘCIE" SPÓŁKA AKCYJNA167 885 000,0016 126 000,1695 657 000,003 180 000,001,919,73,390,4
BIURO URZĄDZANIA LASU I GEODEZJI LEŚNEJ40 392 682,4527 575 296,5369 426 986,34726 996,981,82,61,131,7
LAWANDA SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 803 642,223 669 678,5428 225 060,691 254 639,6321,634,24,536,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.