Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,8% podmiotów), spółki cywilne (7,8% podmiotów) oraz państwowe jednostki organizacyjne (2,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza15 08786,8%
spółki cywilne1 3577,8%
państwowe jednostki organizacyjne4382,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3201,8%
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach970,6%
spółki jawne380,2%
spółdzielnie160,1%
spółki komandytowe140,1%
spółki akcyjne100,1%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne40,0%
pozostałe70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

indywidualna działalność gospodarcza
spółki cywilne
państwowe jednostki organizacyjne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż kodeks spółek handlowych i kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach
spółki jawne
spółdzielnie
spółki komandytowe
spółki akcyjne
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 4 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (25,0% największych podmiotów) oraz państwowe jednostki organizacyjne (25,0% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością125,0%
państwowe jednostki organizacyjne125,0%
spółki akcyjne125,0%
przedsiębiorstwa państwowe125,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.