Dane finansowe

Udział podklas PKD (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 największych podklas Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 należących do analizowanej grupy branżowej w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

Udział w sumie aktywów

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy aktywów razem zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to szkoły wyższe (39,2 mld zł), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (387,4 mln zł) oraz pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (274,9 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy kapitałów własnych zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to szkoły wyższe (27,9 mld zł), pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (244,2 mln zł) oraz pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (164,8 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy przychodów netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to szkoły wyższe (16,7 mld zł), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (406,0 mln zł) oraz pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (138,2 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy największe podklasy PKD 2007 w branży pod względem sumy dodatnich wyników netto zgrupowanych w nich największych podmiotów tworzyły w 2010 r. podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to szkoły wyższe (715,7 mln zł), pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (14,3 mln zł) oraz pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (8,9 mln zł).

Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.