Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność astrologiczną i spirytystyczną,
 • działalność biur towarzyskich, biur matrymonialnych,
 • działalność agencji hostess,
 • działalność usługową związaną z opieką nad zwierzętami domowymi w zakresie wyżywienia, pielęgnowania, strzyżenia, pilnowania i tresury,
 • wyłapywanie bezpańskich zwierząt,
 • działalność organizacji badających genealogię,
 • działalność salonów tatuażu i piercingu,
 • usługi czyścibutów, portierów, pracowników wyznaczonych do parkowania samochodów itp.,
 • dorabianie kluczy,
 • działalność samoobsługowych maszyn na monety, takich jak: automaty fotograficzne, wagi, urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi, szafki na monety itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności weterynaryjnej, sklasyfikowanej w 75.00.Z,
 • eksploatacji automatów do gier hazardowych i automatów do pozostałych gier na monety, sklasyfikowanej w 92.00.Z,
 • eksploatacji pralek samoobsługowych na monety, sklasyfikowanej w 96.01.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 10 561 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 3,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 533
31 marca 20109 735
30 czerwca 20109 970
30 września 201010 056
31 grudnia 201010 123
31 marca 201110 159
30 czerwca 20119 913
30 września 20119 839
31 grudnia 20119 713
31 marca 20129 659
30 czerwca 20129 877
30 września 20129 980
31 grudnia 20129 978
31 marca 201310 045
30 czerwca 201310 204
30 września 201310 280
31 grudnia 201310 224
31 marca 201410 319
30 czerwca 201410 561
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,3% ogółu), śląskie (12,2% ogółu) oraz wielkopolskie (10,8% ogółu).

mazowieckie1 93018,3%
śląskie1 28612,2%
wielkopolskie1 14410,8%
dolnośląskie8668,2%
małopolskie8598,1%
zachodniopomorskie6766,4%
kujawsko-pomorskie6135,8%
pomorskie6115,8%
łódzkie5895,6%
lubelskie3593,4%
podkarpackie3263,1%
lubuskie3012,9%
warmińsko-mazurskie3002,8%
opolskie2852,7%
podlaskie2142,0%
świętokrzyskie2021,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (87,0% podmiotów), spółki cywilne (6,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza9 19287,0%
spółki cywilne6596,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6105,8%
spółki komandytowo-akcyjne220,2%
spółki komandytowe220,2%
spółki jawne170,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne100,1%
spółdzielnie100,1%
spółki akcyjne100,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych40,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów) oraz własność zagraniczna (1,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych10 19196,5%
własność prywatna krajowa pozostała1531,4%
własność zagraniczna1321,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej230,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,1%
własność samorządowa110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,0% podmiotów) i od 10 do 49 (0,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych10 45999,0%
od 10 do 49 zatrudnionych880,8%
od 50 do 249 zatrudnionych120,1%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)97 864 551,4038 573 863,03150 687 482,1021 310 533,3421,855,314,160,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 3 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA (72,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
AUTOSTRADA EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA73 784 684,2236 593 961,8472 849 073,9921 077 148,1628,657,628,950,4
DEM'A PROMOTION POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 747 994,121 473 025,0550 163 139,58136 540,381,49,30,384,9
ELEKTRO-HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 331 874,02506 876,1427 675 268,8796 844,800,719,10,496,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.