Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • pranie i czyszczenie chemicznie, prasowanie itp. wszystkich rodzajów odzieży (włączając odzież futrzaną) i wyrobów tekstylnych, wykonywane za pomocą urządzeń mechanicznych lub ręcznie, pranie samoobsługowe w urządzeniach na monety,  
  • zbieranie zabrudzonej odzieży od klientów i dostarczanie odzieży upranej,
  • pranie dywanów, pledów, zasłon i firan, również u klienta,
  • wypożyczanie przez pralnie bielizny pościelowej, odzieży roboczej i podobnych wyrobów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wypożyczania odzieży innej niż odzież robocza, nawet jeśli czyszczenie tych rzeczy jest integralną częścią tej działalności, sklasyfikowanego w 77.29.Z,
  • naprawy i przeróbek odzieży itp., sklasyfikowanych w 95.29.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 429 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 262
31 marca 20106 183
30 czerwca 20106 264
30 września 20106 341
31 grudnia 20106 405
31 marca 20116 294
30 czerwca 20115 964
30 września 20115 869
31 grudnia 20115 763
31 marca 20125 582
30 czerwca 20125 534
30 września 20125 582
31 grudnia 20125 574
31 marca 20135 517
30 czerwca 20135 545
30 września 20135 573
31 grudnia 20135 489
31 marca 20145 436
30 czerwca 20145 429
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,9% ogółu), śląskie (11,7% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 08019,9%
śląskie63311,7%
wielkopolskie56310,4%
małopolskie4879,0%
dolnośląskie4227,8%
łódzkie3817,0%
pomorskie2935,4%
zachodniopomorskie2494,6%
lubelskie2254,1%
podkarpackie2154,0%
kujawsko-pomorskie2073,8%
podlaskie1532,8%
warmińsko-mazurskie1412,6%
świętokrzyskie1412,6%
opolskie1292,4%
lubuskie1102,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (87,1% podmiotów), spółki cywilne (8,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 73187,1%
spółki cywilne4598,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1783,3%
spółki jawne220,4%
spółdzielnie160,3%
spółki komandytowe110,2%
spółki akcyjne40,1%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne30,1%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 29397,5%
własność prywatna krajowa pozostała611,1%
własność zagraniczna320,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,1%
własność samorządowa40,1%
własność skarbu państwa10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) i od 10 do 49 (2,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 27997,2%
od 10 do 49 zatrudnionych1202,2%
od 50 do 249 zatrudnionych250,5%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (PKD 96.01.Z)286 891 668,8597 659 314,32224 640 737,2618 919 885,456,619,48,466,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (82,8 mln zł), Grupa Kapitałowa EBS SPÓŁKA AKCYJNA (65,9 mln zł) oraz EBS SPÓŁKA AKCYJNA (61,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
BERENDSEN TEXTILE SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ122 929 048,3666 240 170,1882 814 480,199 573 695,667,814,511,646,1
Grupa Kapitałowa EBS SPÓŁKA AKCYJNA58 694 000,006 793 000,2565 912 000,003 474 000,005,951,15,388,4
EBS SPÓŁKA AKCYJNA58 071 527,318 921 103,1761 387 754,174 279 742,967,448,07,084,6
ALBATROS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA10 496 093,686 410 040,9741 954 502,907 398 447,7670,5115,417,638,9
IMPEL RENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 480 000,2715 346 000,0020 641 000,00-865 000,00-1,2-5,6-4,277,9
KRAKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 029 000,00599 000,0010 948 000,00132 000,061,522,01,293,4
IMPEL-PERFEKTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 886 000,29143 000,006 895 000,00-1 599 000,00-9,5-1 000,0-23,299,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.