Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • tapicerowanie, obróbkę wykończającą, naprawę, renowację mebli i wyposażenia domowego, włączając meble biurowe.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 378 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 655
31 marca 20102 596
30 czerwca 20102 610
30 września 20102 668
31 grudnia 20102 655
31 marca 20112 636
30 czerwca 20112 563
30 września 20112 521
31 grudnia 20112 444
31 marca 20122 382
30 czerwca 20122 368
30 września 20122 358
31 grudnia 20122 358
31 marca 20132 320
30 czerwca 20132 343
30 września 20132 366
31 grudnia 20132 358
31 marca 20142 365
30 czerwca 20142 378
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa wielkopolskie (15,8% ogółu), mazowieckie (13,3% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

wielkopolskie37515,8%
mazowieckie31713,3%
śląskie24810,4%
małopolskie2279,5%
dolnośląskie2058,6%
pomorskie1777,4%
zachodniopomorskie1185,0%
kujawsko-pomorskie1154,8%
łódzkie1104,6%
podkarpackie883,7%
warmińsko-mazurskie843,5%
lubelskie823,4%
świętokrzyskie672,8%
opolskie662,8%
lubuskie572,4%
podlaskie421,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (95,9% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 28095,9%
spółki cywilne833,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością120,5%
spółki jawne20,1%
spółdzielnie10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach własności.

Dwie najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,1% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 35699,1%
własność prywatna krajowa pozostała130,5%
własność zagraniczna70,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 36599,5%
od 10 do 49 zatrudnionych120,5%
od 50 do 249 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.