Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • naprawę i konserwację urządzeń gospodarstwa domowego:
    • lodówek, pieców, pralek, suszarek ubraniowych, urządzeń klimatyzacyjnych itp.,
  • naprawę i konserwację sprzętu użytku domowego i ogrodniczego:
    • kosiarek do trawy, podkaszarek, dmuchaw do śniegu i liści, przycinarek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
  • naprawy centralnych systemów klimatyzacyjnych, sklasyfikowanej w 43.22.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 4 200 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,6% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 268
31 marca 20105 113
30 czerwca 20105 116
30 września 20105 062
31 grudnia 20104 994
31 marca 20114 921
30 czerwca 20114 695
30 września 20114 576
31 grudnia 20114 419
31 marca 20124 337
30 czerwca 20124 352
30 września 20124 331
31 grudnia 20124 253
31 marca 20134 189
30 czerwca 20134 226
30 września 20134 222
31 grudnia 20134 155
31 marca 20144 157
30 czerwca 20144 200
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (15,1% ogółu), śląskie (13,5% ogółu) oraz wielkopolskie (10,4% ogółu).

mazowieckie63315,1%
śląskie56513,5%
wielkopolskie43710,4%
małopolskie3478,3%
dolnośląskie3267,8%
lubelskie2425,8%
łódzkie2285,4%
zachodniopomorskie2185,2%
pomorskie2175,2%
kujawsko-pomorskie2125,0%
podkarpackie1914,5%
opolskie1463,5%
świętokrzyskie1162,8%
podlaskie1152,7%
warmińsko-mazurskie1152,7%
lubuskie922,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 6 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,8% podmiotów), spółki cywilne (6,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (0,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 89792,8%
spółki cywilne2596,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością350,8%
spółki jawne60,1%
spółki akcyjne20,0%
spółki komandytowe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 17299,3%
własność prywatna krajowa pozostała200,5%
własność zagraniczna40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 16399,1%
od 10 do 49 zatrudnionych370,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.