Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność organizacji niezwiązanych bezpośrednio z partią polityczną, wspierających inicjatywy społeczne poprzez edukację, wpływy polityczne, gromadzenie funduszy itp., takich jak:
  • organizacje wspierające inicjatywy mieszkańców lub ruchy protestacyjne,
  • organizacje ekologiczne i działające w celu ochrony środowiska,
  • organizacje wspierające działalność stowarzyszeń regionalnych i edukacyjnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • organizacje mające na celu ochronę i poprawę sytuacji pewnych grup specjalnych, np. grup etnicznych i mniejszościowych,
  • stowarzyszenia patriotyczne, włączając stowarzyszenia kombatantów,
 • działalność stowarzyszeń konsumentów,
 • działalność związków motorowych,
 • działalność stowarzyszeń kultywujących kontakty towarzyskie, takie jak kluby rotariańskie, loże itp.,
 • działalność związków młodzieżowych, organizacji studenckich, klubów i bractw itp.,
 • działalność stowarzyszeń agitujących do działalności kulturalnej, rekreacyjnej oraz hobbystycznej (innej niż sporty i gry), np.: koła poetyckie i literackie, kluby książki, kluby historyczne, koła działkowców, kluby filmowe, koła fotograficzne, muzyczne i artystyczne, kluby kolekcjonerskie, kluby środowiskowe itp.,
 • działania wspierające myślistwo i łowiectwo,
 • działalność związaną z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie i inne.

 Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności charytatywnej związanej ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną, sklasyfikowanej w 88.99.Z,
 • działalności profesjonalnych grup i organizacji artystycznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 90.0,
 • działalności klubów sportowych, sklasyfikowanej w 93.12.Z,
 • działalności organizacji profesjonalnych, sklasyfikowanej w 94.12.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 70 893 aktywne podmioty działające w tej branży, o 7,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200950 408
31 marca 201051 556
30 czerwca 201052 585
30 września 201053 452
31 grudnia 201054 542
31 marca 201155 331
30 czerwca 201156 483
30 września 201157 521
31 grudnia 201158 568
31 marca 201259 983
30 czerwca 201261 268
30 września 201262 335
31 grudnia 201263 458
31 marca 201364 738
30 czerwca 201365 977
30 września 201367 044
31 grudnia 201368 178
31 marca 201469 547
30 czerwca 201470 893
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (20,2% ogółu), wielkopolskie (8,8% ogółu) oraz dolnośląskie (8,8% ogółu).

mazowieckie14 35520,2%
wielkopolskie6 2648,8%
dolnośląskie6 2518,8%
śląskie6 1718,7%
małopolskie5 9168,3%
pomorskie4 3936,2%
łódzkie3 9915,6%
lubelskie3 5415,0%
kujawsko-pomorskie3 2314,6%
podkarpackie3 2054,5%
zachodniopomorskie3 1984,5%
warmińsko-mazurskie3 0354,3%
świętokrzyskie1 9812,8%
podlaskie1 9332,7%
lubuskie1 8132,6%
opolskie1 6152,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 23 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to stowarzyszenia (75,2% podmiotów), fundacje (23,3% podmiotów) oraz samorząd gospodarczy i zawodowy (0,7% podmiotów).

stowarzyszenia53 32975,2%
fundacje16 52023,3%
samorząd gospodarczy i zawodowy4820,7%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione1490,2%
indywidualna działalność gospodarcza1200,2%
związki zawodowe1120,2%
kościół katolicki490,1%
przedstawicielstwa zagraniczne380,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością240,0%
spółdzielnie140,0%
pozostałe560,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (99,8% podmiotów), własność zagraniczna (0,1% podmiotów) oraz własność krajowych osób fizycznych (0,1% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała70 78499,8%
własność zagraniczna390,1%
własność krajowych osób fizycznych360,1%
własność samorządowa250,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) i od 10 do 49 (3,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych68 28996,3%
od 10 do 49 zatrudnionych2 2183,1%
od 50 do 249 zatrudnionych3470,5%
powyżej 250 zatrudnionych390,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 94.99.Z)1 661 521 988,601 369 781 493,54661 847 743,1154 994 652,313,34,08,317,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 24 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" (93,1 mln zł), ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (76,6 mln zł) oraz LIGA OBRONY KRAJU (68,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"110 920 467,37109 929 855,8493 145 105,4725 808 060,2223,323,527,70,9
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ56 811 957,8939 128 658,4876 576 618,272 248 926,174,05,82,931,1
LIGA OBRONY KRAJU88 404 849,4071 834 910,6568 734 704,13-3 861 350,01-4,4-5,4-5,618,7
ZRZESZENIE MIĘDZYNARODOWYCH PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH W POLSCE64 623 464,2452 208 556,1962 619 310,463 056 646,264,75,94,919,2
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ11 630 598,747 997 488,1950 894 124,972 569 681,3222,132,15,131,2
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH48 499 425,3942 317 091,3747 827 459,94730 616,141,51,71,512,8
STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE81 378 479,8063 680 164,4543 346 515,701 198 672,111,51,92,821,8
FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU49 066 475,9724 659 973,6423 049 300,195 893 682,2412,023,925,649,7
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY137 665 475,01118 540 187,9522 711 469,70911 641,350,70,84,013,9
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO15 863 341,3810 585 015,4120 258 730,33268 969,131,72,51,333,3
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO24 502 179,1022 365 556,8818 555 203,611 395 886,885,76,27,58,7
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO16 563 512,8813 852 278,6118 395 748,49106 112,380,60,80,616,4
FUNDACJA "PRIMUS" (*)29 109 176,366 898 933,3718 153 754,732 425 749,498,335,213,476,3
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE79 268 086,9360 356 705,7717 793 484,474 518 525,605,77,525,423,9
MOKOTOWSKA FUNDACJA WARSZAWIANKA-WODNY PARK90 590 356,2736 199 275,8413 093 090,14-1 249 351,73-1,4-3,5-9,560,0
POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI23 294 257,4820 572 757,3612 340 995,941 497 276,186,47,312,111,7
POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI-ZARZĄD GŁÓWNY107 642 159,0958 351 604,8211 322 322,503 927 036,403,76,734,745,8
FUNDACJA POROZUMIENIE115 330 538,73113 947 493,3610 949 898,581 594 487,431,41,414,61,2
FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM18 231 313,3211 962 675,7010 030 160,45348 566,051,92,93,534,4
FUNDACJA HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚWIĘTEGO KRZYSZTOFA W WARSZAWIE15 928 305,7114 569 672,678 181 321,99-115 479,54-0,7-0,8-1,48,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.