Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 19 407 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200918 778
31 marca 201018 847
30 czerwca 201018 925
30 września 201018 966
31 grudnia 201019 020
31 marca 201118 985
30 czerwca 201119 027
30 września 201119 068
31 grudnia 201119 120
31 marca 201219 197
30 czerwca 201219 251
30 września 201219 290
31 grudnia 201219 311
31 marca 201319 346
30 czerwca 201319 302
30 września 201319 248
31 grudnia 201319 319
31 marca 201419 343
30 czerwca 201419 407
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (15,4% ogółu), mazowieckie (11,1% ogółu) oraz dolnośląskie (9,3% ogółu).

śląskie2 98815,4%
mazowieckie2 16311,1%
dolnośląskie1 8079,3%
wielkopolskie1 4547,5%
małopolskie1 4447,4%
łódzkie1 3286,8%
podkarpackie1 0685,5%
kujawsko-pomorskie1 0585,5%
pomorskie9845,1%
lubelskie9815,1%
zachodniopomorskie9745,0%
warmińsko-mazurskie7403,8%
świętokrzyskie6993,6%
podlaskie6833,5%
opolskie6013,1%
lubuskie4352,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to związki zawodowe (99,7% podmiotów), stowarzyszenia (0,1% podmiotów) oraz samorząd gospodarczy i zawodowy (0,1% podmiotów).

związki zawodowe19 35199,7%
stowarzyszenia230,1%
samorząd gospodarczy i zawodowy210,1%
organizacje pracodawców70,0%
indywidualna działalność gospodarcza20,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością10,0%
fundacje10,0%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 2 różnych formach własności.

Najczęściej występująca forma własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (100,0% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała19 400100,0%
własność krajowych osób fizycznych70,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,1% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych18 84597,1%
od 10 do 49 zatrudnionych3731,9%
od 50 do 249 zatrudnionych1580,8%
powyżej 250 zatrudnionych310,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związków zawodowych (PKD 94.2)117 417 277,6982 828 732,9253 947 658,883 604 134,583,14,46,729,5
Działalność związków zawodowych (PKD 94.20)117 417 277,6982 828 732,9253 947 658,883 604 134,583,14,46,729,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO-ZARZĄD GŁÓWNY (53,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO-ZARZĄD GŁÓWNY117 417 277,6982 828 732,9253 947 658,883 604 134,923,14,46,729,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.