Podsumowanie

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 348 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 004
31 marca 20108 026
30 czerwca 20108 047
30 września 20108 062
31 grudnia 20108 093
31 marca 20118 078
30 czerwca 20118 106
30 września 20118 123
31 grudnia 20118 130
31 marca 20128 161
30 czerwca 20128 184
30 września 20128 192
31 grudnia 20128 211
31 marca 20138 227
30 czerwca 20138 245
30 września 20138 257
31 grudnia 20138 285
31 marca 20148 315
30 czerwca 20148 348
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (14,9% ogółu), wielkopolskie (11,7% ogółu) oraz pomorskie (11,3% ogółu).

mazowieckie1 24414,9%
wielkopolskie98011,7%
pomorskie94511,3%
małopolskie7499,0%
łódzkie5947,1%
lubelskie5426,5%
śląskie5306,3%
podkarpackie4805,7%
podlaskie4715,6%
dolnośląskie4195,0%
kujawsko-pomorskie3684,4%
zachodniopomorskie2653,2%
świętokrzyskie2152,6%
warmińsko-mazurskie2132,6%
lubuskie2052,5%
opolskie1281,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to samorząd gospodarczy i zawodowy (54,9% podmiotów), stowarzyszenia (35,0% podmiotów) oraz fundacje (4,5% podmiotów).

samorząd gospodarczy i zawodowy4 58554,9%
stowarzyszenia2 91935,0%
fundacje3744,5%
organizacje pracodawców3724,5%
spółdzielnie230,3%
indywidualna działalność gospodarcza210,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością180,2%
organizacje społeczne oddzielnie niewymienione110,1%
wspólnoty samorządowe110,1%
związki zawodowe20,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność prywatna krajowa pozostała (99,5% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (0,2% podmiotów) oraz własność samorządowa (0,1% podmiotów).

własność prywatna krajowa pozostała8 30999,5%
własność krajowych osób fizycznych180,2%
własność samorządowa110,1%
własność zagraniczna30,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana w sektorze publicznym z przewagą własności samorządowej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (93,8% podmiotów) i od 10 do 49 (5,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 82793,8%
od 10 do 49 zatrudnionych4385,2%
od 50 do 249 zatrudnionych680,8%
powyżej 250 zatrudnionych150,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży, a także z 2 podgrup branżowych, dla których dane te są dostępne.

Podgrupę branżową o największej sumie przychodów netto w 2010 r. tworzyły największe podmioty, dla których przeważający rodzaj wykonywanej działalności w tym okresie to działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (142,0 mln zł).

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych (PKD 94.1)409 788 563,07235 148 571,72232 075 137,0022 392 393,105,59,59,742,6
Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11)103 047 571,0860 492 849,50141 961 939,4110 097 197,279,816,77,141,3
Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12)306 740 991,99174 655 722,2290 113 197,5912 295 195,834,07,013,643,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 10 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA (105,2 mln zł), POLSKI CZERWONY KRZYŻ (36,8 mln zł) oraz STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH (27,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA I PRODUCENTÓW MLEKA57 396 962,9242 486 447,13105 164 783,9912 525 222,0221,829,511,926,0
POLSKI CZERWONY KRZYŻ45 650 608,5718 006 402,3736 797 155,42-2 428 024,41-5,3-13,5-6,660,6
STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH22 749 878,7020 676 622,8727 653 323,262 883 132,6212,713,910,49,1
ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W WARSZAWIE43 098 260,8438 889 938,4925 812 108,223 856 202,709,09,914,99,8
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH35 016 009,0918 530 039,6513 289 707,24-612 662,32-1,8-3,3-4,647,1
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO16 087 503,9813 761 245,7510 929 933,53455 346,352,83,34,214,5
WARSZAWSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH20 679 664,0919 637 305,995 909 353,991 839 485,708,99,431,15,0
NACZELNA ORGANIZACJA TECHNICZNA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH39 190 548,9419 389 021,994 628 137,87-167 899,59-0,4-0,9-3,650,5
POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI16 559 530,2413 058 574,061 712 633,89-2 617,80-0,0-0,0-0,221,1
POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ113 359 597,6230 712 973,80178 000,004 044 209,093,613,21 000,072,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.