Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność wspomagającą wystawianie przedstawień teatralnych, operowych, baletowych, musicalowych i innych:
    • działalność reżyserów, producentów, scenografów, projektantów i wykonawców teatralnych dekoracji scenicznych, maszynistów sceny, specjalistów od oświetlenia sceny, konferansjerów itd.
  • działalność producentów przedstawień artystycznych, w obiektach lub poza nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów i agencji artystycznych, występujących w imieniu indywidualnych artystów,sklasyfikowanej w 74.90.Z,
  • działalności agencji odpowiedzialnych za casting, sklasyfikowanej w 78.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 066 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 111
31 marca 20102 047
30 czerwca 20102 031
30 września 20102 040
31 grudnia 20102 059
31 marca 20112 029
30 czerwca 20112 021
30 września 20111 992
31 grudnia 20111 956
31 marca 20121 896
30 czerwca 20121 921
30 września 20121 940
31 grudnia 20121 943
31 marca 20131 927
30 czerwca 20131 958
30 września 20131 993
31 grudnia 20131 982
31 marca 20142 001
30 czerwca 20142 066
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (28,5% ogółu), śląskie (11,2% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie58828,5%
śląskie23111,2%
małopolskie1979,5%
wielkopolskie1597,7%
dolnośląskie1477,1%
pomorskie1175,7%
zachodniopomorskie1095,3%
łódzkie1004,8%
kujawsko-pomorskie894,3%
lubelskie683,3%
podkarpackie592,9%
warmińsko-mazurskie542,6%
opolskie512,5%
podlaskie381,8%
lubuskie311,5%
świętokrzyskie281,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,5% podmiotów), spółki cywilne (8,7% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 78886,5%
spółki cywilne1808,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością743,6%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne60,3%
spółki jawne40,2%
fundacje40,2%
spółdzielnie40,2%
stowarzyszenia30,1%
spółki komandytowe20,1%
wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 00096,8%
własność prywatna krajowa pozostała401,9%
własność zagraniczna110,5%
własność samorządowa70,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,9% podmiotów) i od 10 do 49 (0,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 04498,9%
od 10 do 49 zatrudnionych190,9%
od 50 do 249 zatrudnionych20,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)11 704 874,278 232 775,0342 301 214,371 015 502,658,712,32,429,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE (42,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE11 704 874,278 232 775,0342 301 214,641 015 502,658,712,32,429,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.