Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:

  • odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,
  • dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,
  • działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z,
  • pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.30.Z,
  • opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 906 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 226
31 marca 20102 330
30 czerwca 20102 408
30 września 20102 503
31 grudnia 20102 550
31 marca 20112 580
30 czerwca 20112 666
30 września 20112 672
31 grudnia 20112 691
31 marca 20122 742
30 czerwca 20122 736
30 września 20122 728
31 grudnia 20122 751
31 marca 20132 793
30 czerwca 20132 828
30 września 20132 847
31 grudnia 20132 836
31 marca 20142 907
30 czerwca 20142 906
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (18,0% ogółu), zachodniopomorskie (11,1% ogółu) oraz kujawsko-pomorskie (8,3% ogółu).

dolnośląskie52418,0%
zachodniopomorskie32311,1%
kujawsko-pomorskie2428,3%
wielkopolskie2328,0%
mazowieckie2197,5%
śląskie2167,4%
lubuskie1725,9%
pomorskie1615,5%
małopolskie1545,3%
warmińsko-mazurskie1254,3%
łódzkie1194,1%
podkarpackie1184,1%
lubelskie1154,0%
opolskie933,2%
świętokrzyskie561,9%
podlaskie371,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (67,5% podmiotów), gminne samorządowe jednostki organizacyjne (20,0% podmiotów) oraz powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 96367,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne58220,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne1103,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością963,3%
spółdzielnie551,9%
spółki cywilne421,4%
spółki komandytowe291,0%
stowarzyszenia150,5%
spółki komandytowo-akcyjne40,1%
fundacje30,1%
pozostałe70,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (72,1% podmiotów), własność samorządowa (23,8% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (2,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 09472,1%
własność samorządowa69223,8%
własność prywatna krajowa pozostała792,7%
własność zagraniczna160,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (87,5% podmiotów) i od 10 do 49 (11,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 54287,5%
od 10 do 49 zatrudnionych32911,3%
od 50 do 249 zatrudnionych321,1%
powyżej 250 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.