Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność paramedyczną prowadzoną w takich dziedzinach jak: irydologia, homeopatia, akupunktura, akupresura itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie ogólne, specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 5 089 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20096 019
31 marca 20105 896
30 czerwca 20105 805
30 września 20105 778
31 grudnia 20105 764
31 marca 20115 692
30 czerwca 20115 536
30 września 20115 416
31 grudnia 20115 289
31 marca 20125 216
30 czerwca 20125 142
30 września 20125 135
31 grudnia 20125 149
31 marca 20135 133
30 czerwca 20135 086
30 września 20135 067
31 grudnia 20135 102
31 marca 20145 109
30 czerwca 20145 089
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa zachodniopomorskie (18,4% ogółu), mazowieckie (16,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,6% ogółu).

zachodniopomorskie93618,4%
mazowieckie82616,2%
wielkopolskie4919,6%
śląskie4909,6%
małopolskie4298,4%
dolnośląskie3597,1%
kujawsko-pomorskie3476,8%
pomorskie2585,1%
łódzkie2214,3%
lubelskie1252,5%
opolskie1202,4%
warmińsko-mazurskie1182,3%
lubuskie1132,2%
świętokrzyskie991,9%
podkarpackie851,7%
podlaskie721,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (91,0% podmiotów), spółki cywilne (5,5% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,9% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza4 63291,0%
spółki cywilne2785,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1472,9%
spółki jawne110,2%
spółki komandytowe50,1%
spółdzielnie40,1%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej40,1%
państwowe jednostki organizacyjne30,1%
stowarzyszenia20,0%
fundacje10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,5% podmiotów), własność zagraniczna (2,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych4 91096,5%
własność zagraniczna1002,0%
własność prywatna krajowa pozostała450,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,2%
własność samorządowa60,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,1%
własność skarbu państwa30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) i od 10 do 49 (0,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych5 04299,1%
od 10 do 49 zatrudnionych430,8%
od 50 do 249 zatrudnionych30,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.