Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów, prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa itp.

Działalność ta może być prowadzona w placówkach medycznych, takich jak: przychodnie (ogólne, przyszpitalne, medycyny pracy, przy domach pomocy społecznej), specjalistyczne placówki medyczne inne niż szpitale, prywatne gabinety oraz w domu pacjenta.

Działalność ta może być prowadzona także w obiektach zapewniających zakwaterowanie, ale innych niż szpitale.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 12 980 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 998
31 marca 20109 256
30 czerwca 20109 495
30 września 20109 868
31 grudnia 201010 241
31 marca 201110 390
30 czerwca 201110 531
30 września 201110 673
31 grudnia 201110 883
31 marca 201210 960
30 czerwca 201210 996
30 września 201211 204
31 grudnia 201211 461
31 marca 201311 644
30 czerwca 201311 815
30 września 201312 200
31 grudnia 201312 407
31 marca 201412 635
30 czerwca 201412 980
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), śląskie (11,0% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie2 21617,1%
śląskie1 42811,0%
wielkopolskie1 2919,9%
małopolskie1 1869,1%
dolnośląskie1 1679,0%
zachodniopomorskie8626,6%
pomorskie7866,1%
łódzkie7175,5%
kujawsko-pomorskie6775,2%
podkarpackie6144,7%
lubelskie4693,6%
warmińsko-mazurskie3873,0%
świętokrzyskie3602,8%
opolskie3192,5%
podlaskie2552,0%
lubuskie2461,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (93,0% podmiotów), spółki cywilne (3,4% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 07593,0%
spółki cywilne4433,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3202,5%
spółki jawne650,5%
spółki komandytowe250,2%
samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej220,2%
spółdzielnie120,1%
spółki akcyjne40,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne40,0%
fundacje40,0%
pozostałe60,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,2% podmiotów), własność zagraniczna (0,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych12 74098,2%
własność zagraniczna1110,9%
własność prywatna krajowa pozostała680,5%
własność samorządowa270,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych160,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej40,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej40,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,8% podmiotów) i od 10 do 49 (1,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12 82698,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1401,1%
od 50 do 249 zatrudnionych130,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A)110 932 983,2286 850 413,35168 294 510,305 023 899,474,55,83,021,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ (93,9 mln zł) oraz CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (49,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
OŚRODEK REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU "KRZESZOWICE" SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ21 265 733,3718 855 001,6493 865 624,24-227 222,07-1,1-1,2-0,211,3
CENTRUM KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 913 422,1733 355 307,2449 380 841,114 452 214,1211,413,49,014,3
UZDROWISKO CIEPLICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 655 853,206 561 924,4516 561 356,49740 249,925,111,34,555,2
CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW KRUS W SZKLARSKIEJ PORĘBIE27 994 210,2627 088 074,314 997 471,964 254,340,00,00,13,2
POLSKIE CENTRUM REHABILITACJI FUNKCJONALNEJ VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA8 103 765,42990 106,113 489 216,9654 403,160,75,51,687,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.