Formy własności

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 16 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (50,7% podmiotów), własność samorządowa (27,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (6,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych95750,7%
własność samorządowa51327,2%
własność prywatna krajowa pozostała1206,4%
własność państwowych osób prawnych884,7%
własność skarbu państwa723,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych512,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej231,2%
własność zagraniczna150,8%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej140,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej100,5%
pozostałe231,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Rzeczywisty udział poszczególnych form własności w liczbie aktywnych podmiotów działających w branży może się różnić od zaprezentowanego na wykresach. Wynika to z faktu, że nie wszystkie podmioty informują Główny Urząd Statystyczny o zmianie formy własności bezpośrednio po dokonaniu zmian w strukturze własnościowej. Ponadto w przypadku niektórych grup kapitałowych należących do zagranicznych inwestorów deklarowana forma własności dla polskich spółek zależnych od zarejestrowanej również w Polsce spółki-matki to "własność prywatna krajowa pozostała".

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON o różnych formach własności, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

własność krajowych osób fizycznych
własność samorządowa
własność prywatna krajowa pozostała
własność państwowych osób prawnych
własność skarbu państwa
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność zagraniczna
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży: formy własności (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (63,9% największych podmiotów), własność państwowych osób prawnych (13,4% największych podmiotów) oraz własność skarbu państwa (10,8% największych podmiotów).

własność samorządowa32563,9%
własność państwowych osób prawnych6813,4%
własność skarbu państwa5510,8%
własność krajowych osób fizycznych122,4%
własność prywatna krajowa pozostała102,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej71,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej20,4%
pozostałe30,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.

Największe podmioty w branży: formy własności kapitału (najnowsze dostępne dane)

Na poniższym wykresie przedstawiono procentowy udział poszczególnych form własności w sumie kapitałów własnych największych podmiotów prowadzących analizowaną działalność i zarejestrowanych w rejestrze REGON. Takie zestawienie umożliwia dokładniejsze oszacowanie udziału głównych grup inwestorów (publiczni lub prywatni, krajowi lub zagraniczni) w branży.

Trzy formy własności o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to własność samorządowa (69,9% sumy kapitałów własnych), własność państwowych osób prawnych (13,4% sumy kapitałów własnych) oraz własność skarbu państwa (11,8% sumy kapitałów własnych).

własność samorządowa9 948 094 798,09 zł69,9%
własność państwowych osób prawnych1 905 713 012,99 zł13,4%
własność skarbu państwa1 683 053 107,47 zł11,8%
własność prywatna krajowa pozostała189 608 916,75 zł1,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej125 318 462,74 zł0,9%
własność krajowych osób fizycznych114 815 316,87 zł0,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych100 467 922,55 zł0,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej61 113 883,94 zł0,4%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych37 141 073,40 zł0,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej24 506 741,08 zł0,2%
pozostałe37 216 735 zł0,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.