Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane "szkołami", "studiami", "klasami" itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
 • zajęcia z dziedziny sztuki,
 • kursy tańca,
 • szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
 • szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
 • szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
 • kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z,
 • szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z,
 • szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,
 • szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 508 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20092 298
31 marca 20102 421
30 czerwca 20102 369
30 września 20102 691
31 grudnia 20102 913
31 marca 20112 988
30 czerwca 20112 878
30 września 20112 942
31 grudnia 20113 263
31 marca 20123 293
30 czerwca 20122 955
30 września 20123 242
31 grudnia 20123 636
31 marca 20133 668
30 czerwca 20133 313
30 września 20133 516
31 grudnia 20133 833
31 marca 20143 887
30 czerwca 20143 508
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,7% ogółu), śląskie (10,8% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie76221,7%
śląskie38010,8%
małopolskie3489,9%
wielkopolskie3409,7%
dolnośląskie2787,9%
pomorskie2326,6%
łódzkie1825,2%
zachodniopomorskie1564,4%
lubelskie1404,0%
kujawsko-pomorskie1394,0%
podkarpackie1263,6%
warmińsko-mazurskie1193,4%
lubuskie872,5%
podlaskie842,4%
opolskie762,2%
świętokrzyskie591,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (89,1% podmiotów), spółki cywilne (4,2% podmiotów) oraz placówki systemu oświaty publiczne (2,5% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 12789,1%
spółki cywilne1494,2%
placówki systemu oświaty publiczne872,5%
placówki systemu oświaty niepubliczne792,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością431,2%
stowarzyszenia50,1%
spółki komandytowe40,1%
spółki jawne30,1%
fundacje30,1%
spółdzielnie30,1%
pozostałe50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,8% podmiotów), własność samorządowa (2,5% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 35995,8%
własność samorządowa872,5%
własność prywatna krajowa pozostała310,9%
własność zagraniczna250,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,0%
własność skarbu państwa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 41097,2%
od 10 do 49 zatrudnionych852,4%
od 50 do 249 zatrudnionych130,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z)2 430 541,361 947 454,442 734 468,08262 991,3910,813,59,619,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to SJS SPÓŁKA AKCYJNA (2,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
SJS SPÓŁKA AKCYJNA2 430 541,641 947 454,442 734 468,08262 991,3910,813,59,619,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.