Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne (58,7% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (25,6% podmiotów) oraz placówki systemu oświaty publiczne (4,9% podmiotów).

zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne6 84258,7%
indywidualna działalność gospodarcza2 98525,6%
placówki systemu oświaty publiczne5724,9%
zespoły szkół i placówek systemu oświaty niepubliczne3533,0%
placówki systemu oświaty niepubliczne2452,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2221,9%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne1671,4%
spółki cywilne1521,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne560,5%
spółki jawne160,1%
pozostałe540,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne
indywidualna działalność gospodarcza
placówki systemu oświaty publiczne
zespoły szkół i placówek systemu oświaty niepubliczne
placówki systemu oświaty niepubliczne
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
spółki cywilne
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne
spółki jawne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny