Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • działalność komisji egzaminacyjnych,
  • działalność dotyczącą oceny szkoleń,
  • organizowanie programów wymiany studenckiej,
  • działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z
  • działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 11 664 aktywne podmioty działające w tej branży, o 4,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20098 265
31 marca 20108 474
30 czerwca 20108 563
30 września 20108 872
31 grudnia 20109 088
31 marca 20119 153
30 czerwca 20119 195
30 września 20119 418
31 grudnia 20119 528
31 marca 20129 587
30 czerwca 20129 582
30 września 201210 163
31 grudnia 201211 014
31 marca 201311 172
30 czerwca 201311 131
30 września 201311 377
31 grudnia 201311 564
31 marca 201411 706
30 czerwca 201411 664
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (16,5% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz małopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie1 91916,5%
śląskie1 21910,5%
małopolskie1 1569,9%
wielkopolskie1 0609,1%
dolnośląskie8577,3%
podkarpackie7026,0%
pomorskie6885,9%
lubelskie6425,5%
łódzkie6315,4%
kujawsko-pomorskie5865,0%
zachodniopomorskie4674,0%
warmińsko-mazurskie4343,7%
świętokrzyskie3823,3%
podlaskie3362,9%
opolskie3092,6%
lubuskie2762,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 22 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne (58,7% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (25,6% podmiotów) oraz placówki systemu oświaty publiczne (4,9% podmiotów).

zespoły szkół i placówek systemu oświaty publiczne6 84258,7%
indywidualna działalność gospodarcza2 98525,6%
placówki systemu oświaty publiczne5724,9%
zespoły szkół i placówek systemu oświaty niepubliczne3533,0%
placówki systemu oświaty niepubliczne2452,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2221,9%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne1671,4%
spółki cywilne1521,3%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne560,5%
spółki jawne160,1%
pozostałe540,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność samorządowa (63,6% podmiotów), własność krajowych osób fizycznych (30,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (4,4% podmiotów).

własność samorządowa7 41363,6%
własność krajowych osób fizycznych3 52830,2%
własność prywatna krajowa pozostała5124,4%
własność skarbu państwa1461,3%
własność zagraniczna360,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,1%
własność państwowych osób prawnych90,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej30,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (36,6% podmiotów) i od 10 do 49 (35,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych4 27136,6%
od 10 do 49 zatrudnionych4 15635,6%
od 50 do 249 zatrudnionych3 23627,7%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.