Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • ściąganie należności płatniczych z tytułu roszczeń, odbiór płatności, takich jak rachunki lub długi,
  • opracowywanie informacji, takich jak historie kredytowe osób, firm czy dotyczące zatrudnienia,
  • ocenę zdolności kredytowej osób i jednostek gospodarczych przeprowadzaną w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 008 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009827
31 marca 2010855
30 czerwca 2010879
30 września 2010910
31 grudnia 2010947
31 marca 2011958
30 czerwca 2011965
30 września 2011956
31 grudnia 2011938
31 marca 2012946
30 czerwca 2012949
30 września 2012969
31 grudnia 2012974
31 marca 2013982
30 czerwca 2013995
30 września 20131 003
31 grudnia 20131 015
31 marca 20141 014
30 czerwca 20141 008
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa dolnośląskie (15,9% ogółu), mazowieckie (14,8% ogółu) oraz wielkopolskie (12,7% ogółu).

dolnośląskie16015,9%
mazowieckie14914,8%
wielkopolskie12812,7%
śląskie10110,0%
łódzkie797,8%
małopolskie696,8%
pomorskie606,0%
kujawsko-pomorskie565,6%
zachodniopomorskie404,0%
warmińsko-mazurskie333,3%
podkarpackie333,3%
świętokrzyskie242,4%
lubelskie242,4%
lubuskie242,4%
opolskie181,8%
podlaskie101,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (66,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,5% podmiotów) oraz spółki cywilne (7,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza67266,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością22722,5%
spółki cywilne757,4%
spółki jawne131,3%
spółki komandytowe90,9%
spółki akcyjne70,7%
spółki komandytowo-akcyjne40,4%
spółdzielnie10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (93,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych (1,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych94793,9%
własność prywatna krajowa pozostała262,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych151,5%
własność zagraniczna80,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,8% podmiotów) i od 10 do 49 (2,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych97696,8%
od 10 do 49 zatrudnionych262,6%
od 50 do 249 zatrudnionych40,4%
powyżej 250 zatrudnionych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z)307 215 922,08126 964 710,89101 837 550,3314 559 144,094,711,514,358,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 4 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (164,3 mln zł) oraz KRUK SPÓŁKA AKCYJNA (65,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KRUK SPÓŁKA AKCYJNA317 553 000,00132 014 000,00164 281 000,0036 119 000,2011,427,422,058,4
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA215 581 000,0067 388 000,3265 287 000,004 274 000,002,06,36,668,7
SAF SPÓŁKA AKCYJNA34 709 330,9113 965 686,5615 560 089,241 109 018,423,27,97,159,8
EGB INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA36 905 225,4027 160 895,6415 345 981,143 170 151,828,611,720,726,4
P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA20 020 365,7718 450 129,115 644 480,796 005 973,8530,032,6106,47,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.