Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność związaną z codzienną administracyjną obsługą biura, taką jak: recepcja, planowanie finansowe, rachunkowość, księgowość, obsługa personelu i dostarczanie poczty, wykonywaną na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • dostarczania pracowników,  bez nadzoru, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 78,
  • działalności w zakresie wykonywania tylko jednego rodzaju działalności, sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie zgodnie z wykonywaną działalnością.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 9 821 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 29,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 448
31 marca 20103 753
30 czerwca 20103 995
30 września 20104 240
31 grudnia 20104 459
31 marca 20114 892
30 czerwca 20115 149
30 września 20115 403
31 grudnia 20115 636
31 marca 20125 926
30 czerwca 20126 206
30 września 20126 503
31 grudnia 20126 793
31 marca 20137 202
30 czerwca 20137 591
30 września 20138 051
31 grudnia 20138 933
31 marca 20149 409
30 czerwca 20149 821
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,7% ogółu), wielkopolskie (9,9% ogółu) oraz dolnośląskie (7,9% ogółu).

mazowieckie2 62626,7%
wielkopolskie9699,9%
dolnośląskie7787,9%
podkarpackie7697,8%
śląskie7617,7%
pomorskie6776,9%
zachodniopomorskie6616,7%
małopolskie6206,3%
kujawsko-pomorskie3843,9%
łódzkie3783,8%
lubelskie2672,7%
warmińsko-mazurskie2342,4%
lubuskie2222,3%
świętokrzyskie1771,8%
podlaskie1681,7%
opolskie1301,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,8% podmiotów), spółki cywilne (7,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (5,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza8 52086,8%
spółki cywilne7097,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością5185,3%
spółki komandytowo-akcyjne260,3%
spółki komandytowe170,2%
spółki jawne140,1%
spółdzielnie80,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,1%
spółki akcyjne20,0%
powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,7% podmiotów), własność zagraniczna (6,2% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych9 01091,7%
własność zagraniczna6126,2%
własność prywatna krajowa pozostała1371,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych190,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej160,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej130,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność samorządowa20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,4% podmiotów) i od 10 do 49 (0,5% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych9 76099,4%
od 10 do 49 zatrudnionych510,5%
od 50 do 249 zatrudnionych90,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z)22 349 737,4013 271 809,7145 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA (45,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ARCHIDOC SPÓŁKA AKCYJNA22 349 737,4013 271 810,1045 661 815,937 847 148,5435,159,117,240,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.