Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • czyszczenie i utrzymanie w czystości basenów,
  • mycie pociągów, autobusów, samolotów itp.,
  • czyszczenie wnętrz cystern i tankowców,
  • działalność związaną z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,
  • mycie butelek,
  • zamiatanie i polewanie ulic i usuwanie śniegu i lodu, włącznie z usuwaniem śniegu i lodu z dachów budynków,
  • pozostałą działalność w zakresie sprzątania, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • zwalczania szkodników w rolnictwie, sklasyfikowanego w 01.61.Z,
  • czyszczenia i mycia samochodów, sklasyfikowanego w 45.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 613 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 5,5% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 035
31 marca 20103 107
30 czerwca 20103 109
30 września 20103 170
31 grudnia 20103 374
31 marca 20113 358
30 czerwca 20113 290
30 września 20113 286
31 grudnia 20113 376
31 marca 20123 317
30 czerwca 20123 283
30 września 20123 305
31 grudnia 20123 455
31 marca 20133 413
30 czerwca 20133 426
30 września 20133 507
31 grudnia 20133 649
31 marca 20143 571
30 czerwca 20143 613
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (19,4% ogółu), śląskie (9,9% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

mazowieckie70119,4%
śląskie3579,9%
wielkopolskie3299,1%
dolnośląskie3128,6%
małopolskie2647,3%
pomorskie2466,8%
łódzkie2276,3%
zachodniopomorskie2065,7%
kujawsko-pomorskie1975,5%
warmińsko-mazurskie1474,1%
lubelskie1343,7%
podkarpackie1163,2%
podlaskie1073,0%
lubuskie1052,9%
opolskie932,6%
świętokrzyskie722,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (90,0% podmiotów), spółki cywilne (4,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,7% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza3 25290,0%
spółki cywilne1784,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1353,7%
spółdzielnie150,4%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne140,4%
spółki jawne110,3%
spółki komandytowe50,1%
spółki akcyjne20,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów) oraz własność samorządowa (0,6% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 53197,7%
własność prywatna krajowa pozostała340,9%
własność samorządowa210,6%
własność zagraniczna100,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych60,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej40,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,1%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,6% podmiotów) i od 10 do 49 (3,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 45395,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1213,3%
od 50 do 249 zatrudnionych340,9%
powyżej 250 zatrudnionych50,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe sprzątanie (PKD 81.29.Z)70 809 088,1839 192 757,98105 094 949,7210 008 141,3814,125,59,544,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 5 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Dwa podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC MIELCZAREK, SOBAŃSKI SPÓŁKA JAWNA (32,7 mln zł) oraz KOLEJOWE ZAKŁADY USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (25,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ZAKŁAD SPRZĄTANIA PLACÓW I ULIC MIELCZAREK, SOBAŃSKI SPÓŁKA JAWNA26 155 571,0113 445 889,2732 716 314,2510 023 337,3738,374,630,648,6
KOLEJOWE ZAKŁADY USŁUGOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 405 755,584 647 371,9425 702 654,89459 503,694,99,91,850,6
ZAKŁADY USŁUGOWE "CENTRUM USŁUGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 230 312,234 618 048,1522 007 191,19-554 134,28-6,0-12,0-2,550,0
ROKA-NIEWIADOMSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA8 914 875,113 466 384,6720 300 514,782 515 682,3928,272,612,461,1
CITONET-BYDGOSZCZ SPÓŁKA AKCYJNA17 102 574,6413 015 064,284 368 275,37-2 436 247,36-14,2-18,7-55,823,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.