Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • zewnętrzne czyszczenie budynków wszelkich typów, takich jak: biura, fabryki, sklepy, instytucje i pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe,
  • działalność w zakresie specjalistycznego sprzątania budynków, taką jak: mycie okien, czyszczenie kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych,
  • czyszczenie maszyn przemysłowych,
  • pozostałą działalność w zakresie sprzątania budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • czyszczenia zewnętrznych ścian budynków za pomocą pary wodnej, piaskowania i podobnych metod, sklasyfikowanego w 43.99.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 7 833 aktywne podmioty działające w tej branży, o 0,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20099 842
31 marca 20109 383
30 czerwca 20109 168
30 września 20109 048
31 grudnia 20108 881
31 marca 20118 716
30 czerwca 20118 171
30 września 20118 007
31 grudnia 20117 841
31 marca 20127 763
30 czerwca 20127 734
30 września 20127 765
31 grudnia 20127 814
31 marca 20137 794
30 czerwca 20137 815
30 września 20137 856
31 grudnia 20137 818
31 marca 20147 853
30 czerwca 20147 833
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (23,4% ogółu), wielkopolskie (12,5% ogółu) oraz śląskie (10,4% ogółu).

mazowieckie1 83423,4%
wielkopolskie98012,5%
śląskie81510,4%
małopolskie7759,9%
zachodniopomorskie6217,9%
dolnośląskie5206,6%
pomorskie4365,6%
kujawsko-pomorskie3124,0%
łódzkie3093,9%
lubuskie2383,0%
lubelskie2333,0%
opolskie1942,5%
podkarpackie1892,4%
warmińsko-mazurskie1542,0%
podlaskie1121,4%
świętokrzyskie1111,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (82,0% podmiotów), spółki cywilne (13,2% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,8% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza6 42582,0%
spółki cywilne1 03213,2%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3013,8%
spółdzielnie310,4%
spółki jawne240,3%
spółki komandytowe160,2%
spółki akcyjne20,0%
spółki komandytowo-akcyjne20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,7% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,4% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych7 46695,3%
własność prywatna krajowa pozostała2923,7%
własność zagraniczna300,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych220,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej50,1%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,8% podmiotów) i od 10 do 49 (3,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych7 50695,8%
od 10 do 49 zatrudnionych2483,2%
od 50 do 249 zatrudnionych600,8%
powyżej 250 zatrudnionych190,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.22.Z)146 190 747,0959 316 930,38291 042 448,8019 172 686,8313,132,36,659,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (78,1 mln zł), Grupa Kapitałowa EVER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (69,6 mln zł) oraz EVER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (67,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
JANTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ54 195 047,2823 150 453,4278 137 043,949 921 062,3318,342,912,757,3
Grupa Kapitałowa EVER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 050 300,0011 807 100,0069 552 600,004 528 600,2516,738,46,556,4
EVER GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 391 500,0011 518 400,0067 387 200,004 199 500,2815,936,56,256,4
Grupa Kapitałowa CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA34 479 547,837 291 275,2763 288 765,314 490 088,3913,061,67,178,9
CLAR SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA24 509 409,844 203 787,1748 356 112,783 602 548,8914,785,77,582,9
NIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ24 742 790,4216 757 290,5145 848 092,08595 575,612,43,61,332,3
IMPEL FOOD HYGIENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 668 000,292 396 000,0028 792 000,00501 000,005,220,91,775,2
DC SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 684 000,001 291 000,0022 522 000,00353 000,115,327,31,680,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.