Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalności związane z ogólnym, niespecjalistycznym sprzątaniem budynków wszelkich typów, takich jak:

  • biura,
  • domy i mieszkania,
  • fabryki,
  • sklepy,
  • instytucje,
  • pozostałe obiekty przemysłowe i budynki wielomieszkaniowe.

Działalności te obejmują głównie sprzątanie wnętrz budynków, ale mogą również obejmować sprzątanie wspólnych miejsc zewnętrznych, takich jak okna czy chodniki.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności związanej z specjalistycznym sprzątaniem, tj. myciem okien, czyszczeniem kominów i palenisk, pieców, włącznie z piecami do spalania śmieci, oraz kotłów, bojlerów, przewodów wentylacyjnych i kanałów wylotowych, sklasyfikowanej w 81.22.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 13 237 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200910 076
31 marca 201010 491
30 czerwca 201010 900
30 września 201011 285
31 grudnia 201011 620
31 marca 201111 673
30 czerwca 201111 747
30 września 201111 776
31 grudnia 201111 739
31 marca 201211 593
30 czerwca 201211 678
30 września 201211 753
31 grudnia 201211 885
31 marca 201311 999
30 czerwca 201312 245
30 września 201312 538
31 grudnia 201312 738
31 marca 201412 880
30 czerwca 201413 237
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (21,0% ogółu), zachodniopomorskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (9,9% ogółu).

mazowieckie2 77621,0%
zachodniopomorskie1 35810,3%
wielkopolskie1 3089,9%
śląskie1 2549,5%
małopolskie1 1278,5%
dolnośląskie1 0638,0%
pomorskie8736,6%
łódzkie6695,1%
kujawsko-pomorskie6334,8%
warmińsko-mazurskie3702,8%
lubelskie3502,6%
lubuskie3372,5%
podkarpackie3332,5%
świętokrzyskie2822,1%
opolskie2702,0%
podlaskie2341,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 9 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (92,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (3,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza12 28592,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4163,1%
spółki cywilne4113,1%
spółdzielnie420,3%
spółki jawne400,3%
spółki komandytowe280,2%
spółki akcyjne70,1%
spółki komandytowo-akcyjne50,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych13 00498,2%
własność prywatna krajowa pozostała1230,9%
własność zagraniczna620,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych160,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej110,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych30,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) i od 10 do 49 (2,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych12 78696,6%
od 10 do 49 zatrudnionych3472,6%
od 50 do 249 zatrudnionych750,6%
powyżej 250 zatrudnionych290,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (PKD 81.21.Z)560 094 823,84415 144 877,02533 155 474,6251 127 504,679,112,39,625,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 14 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA (1,1 mld zł), KONTRAKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (79,3 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (72,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA582 712 000,25304 279 000,001 110 671 000,0052 738 000,009,117,34,847,8
KONTRAKT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ11 438 000,17459 000,0079 298 000,00257 000,002,356,00,396,0
Grupa Kapitałowa ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ116 309 000,0085 106 000,2072 897 000,003 220 000,002,83,84,426,8
INWEMER SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 566 001,6313 620 256,1067 113 692,754 583 507,6912,533,76,862,8
P.U. "ROKA" ANDRZEJ IRENEUSZ KANTORSKI ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ37 388 658,1814 572 026,4966 039 746,8711 348 392,5930,477,917,261,0
ZAKŁADY USŁUGOWE POŁUDNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ88 127 212,1280 356 473,6849 071 689,952 953 389,813,43,76,08,8
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "PRODREX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ37 870 233,1331 917 821,0144 189 889,066 478 690,7117,120,314,715,7
IMPEL SPÓŁKA AKCYJNA257 327 000,00221 113 000,0040 524 000,1516 098 000,006,37,339,714,1
KOOPERACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 252 000,00474 000,0040 407 000,15210 000,003,444,30,592,4
PREMIER MANUFACTURING SUPPORT SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)15 551 078,919 317 238,7437 057 916,203 559 254,3822,938,29,640,1
ZAKŁADY USŁUGOWE ZACHÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 593 783,348 232 160,9324 686 556,61256 954,352,03,11,034,6
ABC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ6 556 444,775 090 510,7523 457 973,771 373 901,4921,027,05,922,4
SOEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ13 012 641,999 018 674,7922 178 662,53430 842,133,34,81,930,7
ABC-SERVICE R.BRZĄKAŁA, R.GAWRON, M.NAZARUK SPÓŁKA JAWNA13 044 163,362 521 530,2818 982 149,863 215 731,3924,7127,516,980,7
CLEANER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ19 011 144,3313 621 971,5716 208 726,10556 471,732,94,13,428,4
GTL-SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ5 356 463,684 830 213,783 939 472,26-194 631,18-3,6-4,0-4,99,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.