Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wykonywanie jednej lub kilku z poniższych działalności ochroniarskich, to jest: działalności w zakresie ochrony i patrolowania, działalności ochroniarskiej związanej z transportem pieniędzy, papierów wartościowych lub innych wartościowych rzeczy.

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność ochroniarską w zakresie przewozów samochodami opancerzonymi,
  • działalność usługową w zakresie ochrony osobistej,
  • działalność usługową w zakresie wykrywacza kłamstw,
  • działalność usługową związana z pobieraniem i identyfikacją odcisków palców,
  • pozostałą działalność ochroniarską, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, sklasyfikowanej w 84.24.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 444 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 161
31 marca 20103 194
30 czerwca 20103 223
30 września 20103 260
31 grudnia 20103 288
31 marca 20113 315
30 czerwca 20113 266
30 września 20113 281
31 grudnia 20113 270
31 marca 20123 251
30 czerwca 20123 253
30 września 20123 270
31 grudnia 20123 289
31 marca 20133 293
30 czerwca 20133 320
30 września 20133 378
31 grudnia 20133 420
31 marca 20143 448
30 czerwca 20143 444
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,8% ogółu), śląskie (12,5% ogółu) oraz wielkopolskie (7,8% ogółu).

mazowieckie1 09631,8%
śląskie43212,5%
wielkopolskie2697,8%
małopolskie2507,3%
pomorskie2447,1%
dolnośląskie2166,3%
łódzkie1975,7%
zachodniopomorskie1353,9%
lubelskie1043,0%
kujawsko-pomorskie952,8%
świętokrzyskie822,4%
lubuskie712,1%
warmińsko-mazurskie692,0%
podlaskie661,9%
podkarpackie601,7%
opolskie581,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (45,5% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (33,1% podmiotów) oraz spółki cywilne (14,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 56845,5%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 13933,1%
spółki cywilne50214,6%
spółki jawne1504,4%
spółki komandytowe411,2%
spółdzielnie270,8%
spółki akcyjne110,3%
spółki komandytowo-akcyjne30,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (84,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (11,6% podmiotów) oraz własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 92384,9%
własność prywatna krajowa pozostała39811,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej391,1%
własność zagraniczna361,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych250,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej80,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej70,2%
własność państwowych osób prawnych30,1%
własność samorządowa20,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,0%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (75,1% podmiotów) i od 10 do 49 (15,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 58675,1%
od 10 do 49 zatrudnionych53615,6%
od 50 do 249 zatrudnionych2316,7%
powyżej 250 zatrudnionych912,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z)1 289 810 272,16629 563 182,712 468 471 952,65-175 109 087,73-13,6-27,8-7,151,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 44 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (422,4 mln zł), IMPEL SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (288,4 mln zł) oraz KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (225,6 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA375 935 502,39163 465 413,00422 411 981,007 245 616,001,94,41,756,5
IMPEL SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ132 823 000,0077 141 000,00288 353 000,2920 466 000,0015,426,57,141,9
KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA300 966 035,16163 860 568,94225 622 215,1110 853 574,963,66,64,845,6
Grupa Kapitałowa SECURITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ79 311 168,5922 044 415,82170 043 479,983 310 823,844,215,02,072,2
KONSALNET OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 708 497,8433 939 831,09136 761 351,717 706 291,0012,122,75,646,7
IMPEL SECURITY PROVIDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 713 000,1818 213 000,00119 255 000,008 428 000,0024,346,37,147,5
EKOTRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 669 311,6215 638 040,51114 777 604,071 986 012,095,712,71,754,9
KONSALNET SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 873 598,412 957 956,44113 732 597,641 915 286,208,064,81,787,6
G4S SECURE SOLUTIONS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ22 136 800,008 746 800,0094 837 800,3927 200,000,10,30,060,5
AGENCJA OCHRONY "JUWENTUS" PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA KALIŃSKA M.B., KALIŃSKI R. MICHALSKI J.19 525 829,438 434 927,5992 272 272,506 432 227,5932,976,37,056,8
Grupa Kapitałowa ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ75 353 403,5756 164 534,5090 371 041,712 787 997,603,75,03,125,5
SOLID SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ26 812 220,372 862 945,4277 818 313,671 689 668,076,359,02,289,3
KONSALNET MONITORING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ27 415 349,69970 880,2577 018 279,72-90 745,44-0,3-9,4-0,196,5
SECURITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ39 246 622,4813 145 388,3576 492 342,062 480 102,276,318,93,266,5
ERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ69 859 520,3851 970 698,4772 239 456,802 378 412,663,44,63,325,6
OCHRONA JUWENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 684 840,401 508 477,7971 750 295,42-1 913 154,93-13,0-126,8-2,789,7
BRINK'S C.L. POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 838 155,8717 052 603,5867 320 579,2289 936,950,40,50,121,9
KONSORCJUM OCHRONY KOPALŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ23 083 739,605 818 369,3264 959 488,10396 477,011,76,80,674,8
KONSALNET KONWÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 611 581,139 419 601,8458 616 812,125 704 863,9630,760,69,749,4
RED POINT SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ15 508 312,40393 287,5352 070 508,88218 753,991,455,60,497,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.