Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowane były 3 444 aktywne podmioty działające w tej branży, o 3,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20093 161
31 marca 20103 194
30 czerwca 20103 223
30 września 20103 260
31 grudnia 20103 288
31 marca 20113 315
30 czerwca 20113 266
30 września 20113 281
31 grudnia 20113 270
31 marca 20123 251
30 czerwca 20123 253
30 września 20123 270
31 grudnia 20123 289
31 marca 20133 293
30 czerwca 20133 320
30 września 20133 378
31 grudnia 20133 420
31 marca 20143 448
30 czerwca 20143 444
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.