Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • pozostałą działalność usługową w zakresie rezerwacji, np. rezerwacja:
    • środków transportu, hoteli, restauracji, wynajmu samochodu, widowisk  rozrywkowych i sportowych,
  • sprzedaż biletów na przedstawienia teatralne, sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i widowiskowe.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • działalności agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki, sklasyfikowanej w 79.11.A, 79.11.B  i 79.12.Z,
  • działalności związanej z organizowaniem targów, wystaw i kongresów, sklasyfikowanej w 82.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 339 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 1,1% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 653
31 marca 20101 598
30 czerwca 20101 602
30 września 20101 583
31 grudnia 20101 553
31 marca 20111 506
30 czerwca 20111 472
30 września 20111 433
31 grudnia 20111 391
31 marca 20121 386
30 czerwca 20121 382
30 września 20121 378
31 grudnia 20121 357
31 marca 20131 351
30 czerwca 20131 354
30 września 20131 348
31 grudnia 20131 335
31 marca 20141 326
30 czerwca 20141 339
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (41,0% ogółu), małopolskie (9,3% ogółu) oraz śląskie (7,2% ogółu).

mazowieckie54941,0%
małopolskie1259,3%
śląskie977,2%
wielkopolskie916,8%
pomorskie765,7%
zachodniopomorskie765,7%
dolnośląskie755,6%
łódzkie554,1%
lubelskie382,8%
kujawsko-pomorskie382,8%
podkarpackie342,5%
lubuskie302,2%
świętokrzyskie211,6%
warmińsko-mazurskie201,5%
opolskie90,7%
podlaskie50,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (48,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (20,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza65548,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością35626,6%
spółki cywilne27020,2%
stowarzyszenia261,9%
spółki jawne90,7%
spółki komandytowe60,4%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,4%
spółki akcyjne40,3%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne30,2%
przedstawicielstwa zagraniczne20,1%
pozostałe20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (76,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (11,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (6,8% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych1 02776,7%
własność prywatna krajowa pozostała15911,9%
własność zagraniczna916,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej211,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych151,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej90,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej90,7%
własność samorządowa30,2%
własność skarbu państwa10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,1%
pozostałe30,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,9% podmiotów) i od 10 do 49 (2,8% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 29896,9%
od 10 do 49 zatrudnionych382,8%
od 50 do 249 zatrudnionych20,1%
powyżej 250 zatrudnionych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 79.90.C)68 019 000,0050 884 000,0087 807 000,005 553 000,008,210,96,325,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (131,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA80 080 000,0056 567 000,00131 760 000,188 412 000,0010,514,96,429,4
NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA68 019 000,0050 884 000,0087 807 000,005 553 000,188,210,96,325,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.