Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność polegającą na wykonywaniu na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 1 117 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 0,9% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 078
31 marca 20101 095
30 czerwca 20101 112
30 września 20101 130
31 grudnia 20101 105
31 marca 20111 109
30 czerwca 20111 119
30 września 20111 105
31 grudnia 20111 103
31 marca 20121 080
30 czerwca 20121 101
30 września 20121 102
31 grudnia 20121 105
31 marca 20131 114
30 czerwca 20131 127
30 września 20131 127
31 grudnia 20131 111
31 marca 20141 102
30 czerwca 20141 117
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa śląskie (22,0% ogółu), mazowieckie (18,5% ogółu) oraz małopolskie (14,1% ogółu).

śląskie24622,0%
mazowieckie20718,5%
małopolskie15814,1%
dolnośląskie988,8%
wielkopolskie867,7%
pomorskie776,9%
zachodniopomorskie433,8%
łódzkie423,8%
kujawsko-pomorskie292,6%
warmińsko-mazurskie252,2%
opolskie222,0%
podkarpackie222,0%
podlaskie181,6%
lubelskie171,5%
lubuskie171,5%
świętokrzyskie100,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (46,6% podmiotów), spółki cywilne (26,9% podmiotów) oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (23,4% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza52146,6%
spółki cywilne30026,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością26123,4%
spółki jawne151,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych60,5%
spółki komandytowe50,4%
spółki akcyjne40,4%
przedstawicielstwa zagraniczne20,2%
spółdzielnie20,2%
stowarzyszenia10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (82,5% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (9,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (5,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych92182,5%
własność prywatna krajowa pozostała1019,0%
własność zagraniczna615,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych90,8%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej60,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,2% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych1 08697,2%
od 10 do 49 zatrudnionych292,6%
od 50 do 249 zatrudnionych20,2%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność pośredników turystycznych (PKD 79.11.B)28 485 064,626 502 267,4134 327 213,46-1 837 730,23-6,5-28,3-5,477,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 2 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to CARLSON WAGONLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (17,5 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
CARLSON WAGONLIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ18 547 064,622 315 267,4117 477 213,461 000 270,095,443,25,787,5
TRAVELPLANET.PL SPÓŁKA AKCYJNA9 938 000,004 187 000,0016 850 000,20-2 838 000,00-28,6-67,8-16,857,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.