Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych bez obsługi:

  • komputerów i sprzętu peryferyjnego,
  • urządzeń kopiujących, maszyn do pisania i urządzeń do przetwarzania tekstów,
  • maszyn i urządzeń księgujących: kas sklepowych, kalkulatorów elektronicznych itp.,
  • pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
  • mebli biurowych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 267 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,1% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009196
31 marca 2010200
30 czerwca 2010213
30 września 2010221
31 grudnia 2010223
31 marca 2011236
30 czerwca 2011231
30 września 2011228
31 grudnia 2011233
31 marca 2012234
30 czerwca 2012234
30 września 2012230
31 grudnia 2012231
31 marca 2013234
30 czerwca 2013247
30 września 2013257
31 grudnia 2013262
31 marca 2014262
30 czerwca 2014267
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,5% ogółu), śląskie (10,5% ogółu) oraz wielkopolskie (9,7% ogółu).

mazowieckie8431,5%
śląskie2810,5%
wielkopolskie269,7%
małopolskie217,9%
dolnośląskie155,6%
pomorskie134,9%
lubelskie134,9%
łódzkie124,5%
podkarpackie124,5%
warmińsko-mazurskie72,6%
podlaskie72,6%
kujawsko-pomorskie72,6%
zachodniopomorskie62,2%
świętokrzyskie62,2%
opolskie51,9%
lubuskie51,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (58,1% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (26,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (11,6% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza15558,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością7126,6%
spółki cywilne3111,6%
spółki komandytowe51,9%
spółdzielnie20,7%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,4%
spółki akcyjne10,4%
spółki jawne10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,4% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (2,6% podmiotów) oraz własność zagraniczna (2,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych24491,4%
własność prywatna krajowa pozostała72,6%
własność zagraniczna62,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych41,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej20,7%
własność skarbu państwa10,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 2 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych25896,6%
od 10 do 49 zatrudnionych93,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.