Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę:

  • samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t),
  • pojazdów kempingowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z,
  • wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 800 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 9,4% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009503
31 marca 2010523
30 czerwca 2010574
30 września 2010591
31 grudnia 2010602
31 marca 2011613
30 czerwca 2011644
30 września 2011648
31 grudnia 2011642
31 marca 2012651
30 czerwca 2012681
30 września 2012692
31 grudnia 2012714
31 marca 2013716
30 czerwca 2013731
30 września 2013741
31 grudnia 2013753
31 marca 2014773
30 czerwca 2014800
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,1% ogółu), wielkopolskie (12,3% ogółu) oraz śląskie (10,9% ogółu).

mazowieckie13717,1%
wielkopolskie9812,3%
śląskie8710,9%
dolnośląskie688,5%
pomorskie597,4%
łódzkie465,8%
małopolskie455,6%
lubelskie445,5%
podkarpackie374,6%
zachodniopomorskie364,5%
lubuskie364,5%
kujawsko-pomorskie273,4%
świętokrzyskie232,9%
opolskie222,8%
warmińsko-mazurskie212,6%
podlaskie141,8%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (75,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (17,0% podmiotów) oraz spółki cywilne (4,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza60775,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością13617,0%
spółki cywilne334,1%
spółki komandytowe70,9%
spółki jawne70,9%
spółki komandytowo-akcyjne40,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,4%
spółki akcyjne30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (91,1% podmiotów), własność zagraniczna (4,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych72991,1%
własność zagraniczna324,0%
własność prywatna krajowa pozostała151,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej91,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych70,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej50,6%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej20,3%
własność państwowych osób prawnych10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (96,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych77096,3%
od 10 do 49 zatrudnionych273,4%
od 50 do 249 zatrudnionych30,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z)351 207 919,32115 970 487,01122 737 980,188 732 600,342,57,57,167,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 6 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa GENERALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA (65,2 mln zł), FRAIKIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (44,8 mln zł) oraz NL-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (32,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa GENERALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA248 397 262,33163 445 355,2465 157 644,436 470 382,082,64,09,934,2
FRAIKIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 460 047,298 273 420,5344 817 573,611 247 289,491,315,12,891,4
NL-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ105 742 061,8517 872 610,9632 744 575,653 053 214,382,917,19,383,1
PETIT FORESTIER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ46 523 140,054 896 614,8628 870 737,80-135 437,06-0,3-2,8-0,589,5
NOWA LEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ53 310 853,0642 721 065,8214 330 388,322 902 661,215,46,820,319,9
GENERALNE TOWARZYSTWO LEASINGOWE SPÓŁKA AKCYJNA44 687 702,4143 205 519,811 167 021,371 931 771,084,34,5165,53,3
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W ZAWIERCIU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI (*)4 484 114,99-998 743,77807 684,35-266 898,76-6,026,7-33,0100,0
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.