Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • wynajem i dzierżawę samochodów osobowych i furgonetek (<= 3,5 t), bez kierowcy.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • wynajmu samochodów osobowych i furgonetek z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.32.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 288 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 16,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 287
31 marca 20101 346
30 czerwca 20101 386
30 września 20101 452
31 grudnia 20101 483
31 marca 20111 520
30 czerwca 20111 593
30 września 20111 643
31 grudnia 20111 671
31 marca 20121 705
30 czerwca 20121 768
30 września 20121 813
31 grudnia 20121 857
31 marca 20131 898
30 czerwca 20131 961
30 września 20132 049
31 grudnia 20132 126
31 marca 20142 212
30 czerwca 20142 288
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (26,9% ogółu), śląskie (13,6% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie61526,9%
śląskie31113,6%
wielkopolskie25511,1%
pomorskie1657,2%
dolnośląskie1596,9%
małopolskie1355,9%
opolskie1064,6%
zachodniopomorskie1044,5%
łódzkie1044,5%
kujawsko-pomorskie703,1%
podkarpackie662,9%
lubelskie532,3%
podlaskie472,1%
lubuskie391,7%
warmińsko-mazurskie301,3%
świętokrzyskie291,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 11 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (64,9% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (22,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (9,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza1 48464,9%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością50922,2%
spółki cywilne2099,1%
spółki komandytowe271,2%
spółki akcyjne210,9%
spółki jawne170,7%
spółki komandytowo-akcyjne130,6%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych50,2%
przedstawicielstwa zagraniczne10,0%
spółdzielnie10,0%
pozostałe10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (89,7% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (3,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (3,5% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 05389,7%
własność prywatna krajowa pozostała793,5%
własność zagraniczna793,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych241,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej231,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej221,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej70,3%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,3% podmiotów) i od 10 do 49 (2,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 22797,3%
od 10 do 49 zatrudnionych492,1%
od 50 do 249 zatrudnionych100,4%
powyżej 250 zatrudnionych20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)9 208 148 654,442 451 193 328,521 578 206 435,98140 753 240,791,55,78,973,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (738,5 mln zł), Grupa Kapitałowa EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA (497,9 mln zł) oraz EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA (434,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ191 384 000,2678 238 000,00738 495 000,00-2 613 000,00-1,4-3,3-0,459,1
Grupa Kapitałowa EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA6 046 743 000,00916 732 000,00497 913 000,33104 261 000,001,711,420,984,8
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SPÓŁKA AKCYJNA5 812 046 000,26885 823 000,00434 108 000,0092 584 000,001,610,521,384,8
ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ599 092 301,1530 210 811,72299 213 407,8910 887 632,381,836,03,695,0
Grupa Kapitałowa GKZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ168 722 827,1572 375 166,63152 662 542,4915 671 428,579,321,710,357,1
ALD AUTOMOTIVE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ337 425 084,0757 419 087,15126 682 901,494 284 170,511,37,53,483,0
EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA168 072 996,8012 290 233,77114 155 917,803 132 203,161,925,52,792,7
CAREFLEET SPÓŁKA AKCYJNA277 895 086,0624 435 376,57110 758 441,633 576 133,511,314,63,291,2
BZ WBK LEASING SPÓŁKA AKCYJNA1 464 722 000,001 245 168 000,0099 644 000,32357 000,000,00,00,415,0
Grupa Kapitałowa ARMADA-FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA62 607 626,864 434 126,4589 985 203,021 923 707,193,143,42,192,9
ORBIS TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ170 016 000,0078 816 000,0077 793 000,33-4 678 000,00-2,8-5,9-6,053,6
ARMADA-FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA68 165 045,4610 322 624,4572 119 314,311 405 545,352,113,62,084,9
JUPOL - CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 104 548,6418 486 487,1553 260 462,438 382 863,7411,845,415,774,0
EURORENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ51 805 799,606 814 885,6129 518 388,833 078 943,715,945,210,486,9
TADEUSZ KAZIMIERUK "ZAKŁADY MECHANICZNE KAZIMIERUK"19 080 966,599 031 655,748 290 059,872 071 321,2410,922,925,052,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.