Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (31,8% ogółu), śląskie (10,3% ogółu) oraz wielkopolskie (10,3% ogółu).

mazowieckie13 47231,8%
śląskie4 38610,3%
wielkopolskie4 38410,3%
małopolskie3 7788,9%
dolnośląskie3 1887,5%
pomorskie2 3055,4%
łódzkie1 9274,5%
kujawsko-pomorskie1 5863,7%
zachodniopomorskie1 5143,6%
podkarpackie1 2863,0%
lubelskie1 0692,5%
warmińsko-mazurskie7651,8%
opolskie7041,7%
świętokrzyskie6791,6%
lubuskie6771,6%
podlaskie6611,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
małopolskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
opolskie
świętokrzyskie
lubuskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (87,6% ogółu), śląskie (3,1% ogółu) oraz małopolskie (3,1% ogółu).

Na mapie zaznaczono 97 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie8587,6%
śląskie33,1%
małopolskie33,1%
dolnośląskie22,1%
łódzkie22,1%
pomorskie11,0%
kujawsko-pomorskie11,0%
zachodniopomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
wielkopolskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
podkarpackie00,0%
podlaskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.