Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje opracowywanie projektów architektonicznych oraz doradztwo w zakresie architektury związane z:

  • projektowaniem budowlanym,
  • projektowaniem urbanistycznym i architektonicznym kształtowaniem krajobrazu.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z,
  • dekorowania wnętrz, sklasyfikowanego w 74.10.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 23 035 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200917 981
31 marca 201019 248
30 czerwca 201020 084
30 września 201020 771
31 grudnia 201021 298
31 marca 201121 479
30 czerwca 201121 937
30 września 201122 146
31 grudnia 201122 189
31 marca 201222 133
30 czerwca 201222 353
30 września 201222 429
31 grudnia 201222 416
31 marca 201322 279
30 czerwca 201322 549
30 września 201322 734
31 grudnia 201322 658
31 marca 201422 657
30 czerwca 201423 035
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,3% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (11,1% ogółu).

mazowieckie3 98517,3%
śląskie2 66611,6%
wielkopolskie2 56111,1%
małopolskie2 55511,1%
dolnośląskie2 1019,1%
pomorskie1 5646,8%
łódzkie1 4756,4%
zachodniopomorskie1 2575,5%
kujawsko-pomorskie7853,4%
podkarpackie7463,2%
lubelskie7323,2%
podlaskie6402,8%
warmińsko-mazurskie5662,5%
lubuskie4812,1%
opolskie4802,1%
świętokrzyskie4411,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (6,7% podmiotów) oraz spółki cywilne (5,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza19 98186,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 5516,7%
spółki cywilne1 1775,1%
spółki komandytowe1140,5%
spółki jawne1130,5%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne180,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych180,1%
spółki akcyjne170,1%
spółki partnerskie160,1%
spółdzielnie120,1%
pozostałe180,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (96,9% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych22 32896,9%
własność prywatna krajowa pozostała2891,3%
własność zagraniczna1970,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych820,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej350,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej340,1%
własność samorządowa300,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej290,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej50,0%
własność państwowych osób prawnych20,0%
pozostałe40,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,1% podmiotów) i od 10 do 49 (1,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych22 59498,1%
od 10 do 49 zatrudnionych4001,7%
od 50 do 249 zatrudnionych390,2%
powyżej 250 zatrudnionych20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)423 240 014,09191 701 810,83543 932 817,5525 730 268,156,113,44,754,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ATEM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (108,7 mln zł), ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA (96,8 mln zł) oraz SWECO INFRAPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (75,7 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ATEM-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ71 148 664,7728 105 730,53108 664 107,649 209 365,0012,932,88,560,5
ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA53 928 810,8614 022 066,9196 827 617,28622 127,951,24,40,674,0
SWECO INFRAPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ9 954 543,123 390 980,0075 729 255,67-3 045 154,67-30,6-89,8-4,065,9
WINDPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA44 726 321,2921 781 674,5044 525 927,9815 041 789,7833,669,133,851,3
PM GROUP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 042 000,007 187 900,0042 098 400,27-394 900,00-1,3-5,5-0,976,8
LAFRENTZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 092 921,187 804 360,0130 275 074,831 809 143,7512,823,26,044,6
JACEK GRABOWSKI PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "JACK BUD"29 346 190,2724 099 184,3429 736 418,821 049 931,443,64,43,517,9
ECE EUROPA BAU-UND PROJEKTMANAGEMENT G.M.B.H. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE22 604 321,42-565 918,9923 788 547,55-565 918,99-2,5100,0-2,4100,0
KURYŁOWICZ & ASSOCIATES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ21 125 225,0314 944 083,1820 514 820,442 409 511,3211,416,111,829,3
POLTEGOR-PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ33 867 172,2627 214 389,5615 407 783,19962 283,962,83,56,319,6
SYSTRA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE47 688 335,4110 981 842,3015 289 276,17-3 111 356,48-6,5-28,3-20,477,0
BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH "ENERGOPROJEKT-POZNAŃ" SPÓŁKA AKCYJNA9 856 421,756 740 871,2312 986 444,951 530 268,0815,522,711,831,6
BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA6 476 603,325 156 672,0210 090 400,773 587 499,1755,469,635,620,4
NIRAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ12 559 936,098 041 033,579 024 205,76-3 950 263,01-31,5-49,1-43,836,0
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "BUDOPOL" SPÓŁKA AKCYJNA11 268 036,009 631 212,026 680 414,27111 874,161,01,21,714,5
MOSTOSTAL-ZABRZE BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI SPÓŁKA AKCYJNA3 554 513,943 165 730,752 294 123,76464 067,3913,114,720,210,9
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.