Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • doradztwo i bezpośrednią pomoc, włączając lobbing dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • reklamy i działalności związanej z prowadzeniem kampanii reklamowych w środkach masowego przekazu, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 73.1,
  • badań rynku i opinii publicznej, sklasyfikowanych w 73.20.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3 496 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 789
31 marca 20102 039
30 czerwca 20102 260
30 września 20102 457
31 grudnia 20102 614
31 marca 20112 729
30 czerwca 20112 841
30 września 20112 901
31 grudnia 20112 955
31 marca 20122 952
30 czerwca 20123 004
30 września 20123 068
31 grudnia 20123 135
31 marca 20133 172
30 czerwca 20133 232
30 września 20133 322
31 grudnia 20133 382
31 marca 20143 447
30 czerwca 20143 496
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (51,0% ogółu), dolnośląskie (7,3% ogółu) oraz wielkopolskie (7,2% ogółu).

mazowieckie1 78251,0%
dolnośląskie2547,3%
wielkopolskie2527,2%
małopolskie2447,0%
śląskie2276,5%
łódzkie1484,2%
pomorskie1454,1%
zachodniopomorskie832,4%
kujawsko-pomorskie812,3%
lubelskie541,5%
podkarpackie491,4%
świętokrzyskie481,4%
podlaskie421,2%
lubuskie351,0%
warmińsko-mazurskie270,8%
opolskie250,7%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (84,7% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (10,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 96184,7%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością35510,2%
spółki cywilne1093,1%
spółki jawne260,7%
spółki komandytowe250,7%
spółki akcyjne120,3%
spółki komandytowo-akcyjne50,1%
spółdzielnie10,0%
organizacje pracodawców10,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (95,4% podmiotów), własność zagraniczna (1,9% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych3 33595,4%
własność zagraniczna661,9%
własność prywatna krajowa pozostała381,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej180,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych150,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej110,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej100,3%
własność państwowych osób prawnych10,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności samorządowej10,0%
własność samorządowa10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych3 45998,9%
od 10 do 49 zatrudnionych361,0%
od 50 do 249 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z)1 687 554,84994 687,807 931 112,72221 107,3013,122,22,841,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największego podmiotu z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Podmiot z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to COMPRESSSPÓŁKA AKCYJNA (7,9 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
COMPRESSSPÓŁKA AKCYJNA1 687 554,84994 687,807 931 113,05221 107,3013,122,22,841,1
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.