Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • reprezentowanie interesów jednej strony przeciw drugiej stronie przed sądem lub innym ciałem orzekającym, prowadzone przez adwokatów, radców prawnych lub pod ich nadzorem:
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach cywilnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w sprawach karnych,
  • doradztwo i reprezentowanie w przypadkach sporów pracowniczych,
 • doradztwo prawne i ogólne konsultacje, przygotowywanie dokumentów prawnych w zakresie:
  • statutów, umów, porozumień i innych dokumentów związanych z prowadzeniem firm, 
  • dokumentacji patentowej i praw autorskich,
  • przygotowywanie innych dokumentów prawnych, np.: testamentów, pełnomocnictw,
 • działalność notariuszy, komorników, sędziów polubownych, rzeczników patentowych, radców prawnych, mediatorów sądowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności sądów, sklasyfikowanej w 84.23.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 42 091 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200928 367
31 marca 201029 566
30 czerwca 201030 329
30 września 201030 911
31 grudnia 201031 863
31 marca 201132 335
30 czerwca 201132 071
30 września 201132 806
31 grudnia 201134 101
31 marca 201234 710
30 czerwca 201235 169
30 września 201235 461
31 grudnia 201236 151
31 marca 201336 935
30 czerwca 201337 655
30 września 201339 703
31 grudnia 201340 758
31 marca 201441 385
30 czerwca 201442 091
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,0% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

mazowieckie11 38427,0%
śląskie4 1239,8%
wielkopolskie3 8519,1%
dolnośląskie3 7248,8%
małopolskie3 5578,5%
pomorskie2 6146,2%
łódzkie2 3515,6%
kujawsko-pomorskie1 7464,1%
zachodniopomorskie1 6393,9%
lubelskie1 5793,8%
podkarpackie1 3733,3%
warmińsko-mazurskie9862,3%
podlaskie8672,1%
lubuskie8031,9%
świętokrzyskie8021,9%
opolskie6921,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,2% podmiotów), spółki cywilne (4,9% podmiotów) oraz spółki partnerskie (2,1% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza37 14388,2%
spółki cywilne2 0624,9%
spółki partnerskie9012,1%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością8542,0%
spółki komandytowe7651,8%
spółki jawne1980,5%
spółki komandytowo-akcyjne740,2%
samorząd gospodarczy i zawodowy690,2%
spółki akcyjne170,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych30,0%
pozostałe50,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (98,2% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,0% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych41 32698,2%
własność prywatna krajowa pozostała4241,0%
własność zagraniczna970,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych830,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej760,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej540,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej270,1%
własność państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych10,0%
własność mieszana między sektorami z takim samym udziałem własności sektora publicznego i prywatnego z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności w kapitale ogółem10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (98,7% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych41 52998,7%
od 10 do 49 zatrudnionych5371,3%
od 50 do 249 zatrudnionych250,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność prawnicza (PKD 69.10.Z)589 141 531,38272 959 077,841 139 857 406,36213 285 617,4236,278,118,753,7
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 16 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to PROCTER AND GAMBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (187,7 mln zł), SALANS, D.OLESZCZUK KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (109,7 mln zł) oraz CMS CAMERON MCKENNA DARIUSZ GRESZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (109,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
PROCTER AND GAMBLE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)75 560 429,2443 057 075,63187 722 557,2710 371 442,4013,724,15,543,0
SALANS, D.OLESZCZUK KANCELARIA PRAWNICZA SPÓŁKA KOMANDYTOWA63 178 802,5555 241 915,67109 725 516,0614 767 628,4223,426,713,512,6
CMS CAMERON MCKENNA DARIUSZ GRESZTA SPÓŁKA KOMANDYTOWA41 097 132,7511 976 982,13109 314 525,5412 612 415,5830,7105,311,570,9
CLIFFORD CHANCE, JANICKA, KRUŻEWSKI, NAMIOTKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA51 808 239,3614 452 960,04100 555 178,8231 862 318,1661,5220,531,772,1
BAKER & MCKENZIE KRZYŻOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA40 434 314,8914 625 585,1271 553 508,0717 723 383,5043,8121,224,863,8
WARDYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA32 553 104,1316 026 450,4671 396 080,5919 450 961,2659,8121,427,250,8
DOMAŃSKI ZAKRZEWSKI PALINKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA20 225 636,427 890 647,9767 763 678,4315 437 484,2976,3195,622,861,0
LINKLATERS C. WIŚNIEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA83 306 596,1522 724 151,1566 927 502,4316 153 105,3219,471,124,172,7
WHITE AND CASE P. PIETKIEWICZ, M. STUDNIAREK I WSPÓLNICY-KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA47 527 114,4423 456 009,9464 423 046,897 443 815,3015,731,711,650,7
GREENBERG TRAURIG GRZESIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA29 894 618,4911 606 422,1963 320 088,4211 446 745,2338,398,618,161,2
ALLEN & OVERY, A.PĘDZICH SPÓŁKA KOMANDYTOWA (*)30 136 105,666 395 179,9454 091 068,637 278 554,9724,2113,813,578,8
POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 724 313,6713 732 952,8445 826 606,909 482 953,3556,769,120,717,9
DLA PIPER WIATER SPÓŁKA KOMANDYTOWA16 945 941,134 629 821,9934 669 636,859 512 332,8356,1205,527,472,7
TOKARCZUK, JĘDRZEJCZYK I WSPÓLNICY - KANCELARIA PRAWNA GLN SPÓŁKA KOMANDYTOWA20 071 327,2115 332 724,3233 477 648,2910 579 498,5952,769,031,623,6
WIERZBOWSKI EVERSHEDS SPÓŁKA KOMANDYTOWA10 809 300,006 077 800,0029 715 500,297 015 200,0064,9115,423,643,8
GWW WOŹNY I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA8 868 556,105 732 401,7729 375 263,1712 147 780,45137,0211,941,435,4
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.