Liczba podmiotów

Ogółem w branży (dane historyczne)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 42 091 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 11,8% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200928 367
31 marca 201029 566
30 czerwca 201030 329
30 września 201030 911
31 grudnia 201031 863
31 marca 201132 335
30 czerwca 201132 071
30 września 201132 806
31 grudnia 201134 101
31 marca 201234 710
30 czerwca 201235 169
30 września 201235 461
31 grudnia 201236 151
31 marca 201336 935
30 czerwca 201337 655
30 września 201339 703
31 grudnia 201340 758
31 marca 201441 385
30 czerwca 201442 091
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Rzeczywista liczba aktywnych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w branży może być mniejsza niż liczba aktywnych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON. Wynika to z faktu, że w rejestrze uwzględniane są również podmioty, które nie uczestniczą w obrocie gospodarczym (instytucje publiczne, organizacje pozarządowe itp.). Ponadto nie wszystkie przedsiębiorstwa, które zakończyły działalność przed 1 lipca 2011 r., dokonały wykreślenia swoich danych z rejestru.