Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (27,0% ogółu), śląskie (9,8% ogółu) oraz wielkopolskie (9,1% ogółu).

mazowieckie11 38427,0%
śląskie4 1239,8%
wielkopolskie3 8519,1%
dolnośląskie3 7248,8%
małopolskie3 5578,5%
pomorskie2 6146,2%
łódzkie2 3515,6%
kujawsko-pomorskie1 7464,1%
zachodniopomorskie1 6393,9%
lubelskie1 5793,8%
podkarpackie1 3733,3%
warmińsko-mazurskie9862,3%
podlaskie8672,1%
lubuskie8031,9%
świętokrzyskie8021,9%
opolskie6921,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
śląskie
wielkopolskie
dolnośląskie
małopolskie
pomorskie
łódzkie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmińsko-mazurskie
podlaskie
lubuskie
świętokrzyskie
opolskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 1 województwie.

Region administracyjny o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwo mazowieckie (100,0% ogółu).

Na mapie zaznaczono 16 największych podmiotów działających w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie16100,0%
śląskie00,0%
pomorskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
wielkopolskie00,0%
podlaskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
kujawsko-pomorskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
dolnośląskie00,0%
małopolskie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.