Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • kupno i sprzedaż nieruchomości własnych lub dzierżawionych, takich jak:
    • budynki mieszkalne i mieszkania,
    • budynki niemieszkalne, włączając obiekty wystawowe, magazyny, centra handlowe,
    • grunty;
  • podział nieruchomości na parcele, bez rekultywacji gruntów.

Podklasa ta nie obejmuje:

  • realizacji projektów budowlanych do sprzedaży, sklasyfikowanej w 41.10.Z,
  • podziału ziemi w celu jej ulepszenia, sklasyfikowanego w 42.99.Z,

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 8 605 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 12,7% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20095 215
31 marca 20105 543
30 czerwca 20105 739
30 września 20105 966
31 grudnia 20106 245
31 marca 20116 444
30 czerwca 20116 648
30 września 20116 748
31 grudnia 20116 896
31 marca 20126 941
30 czerwca 20127 114
30 września 20127 194
31 grudnia 20127 364
31 marca 20137 424
30 czerwca 20137 636
30 września 20137 882
31 grudnia 20138 264
31 marca 20148 421
30 czerwca 20148 605
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,9% ogółu), małopolskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie3 17736,9%
małopolskie87410,2%
wielkopolskie8199,5%
śląskie8179,5%
dolnośląskie7829,1%
pomorskie4925,7%
łódzkie3203,7%
zachodniopomorskie3043,5%
kujawsko-pomorskie2372,8%
podkarpackie1561,8%
lubelskie1451,7%
warmińsko-mazurskie1131,3%
lubuskie1121,3%
opolskie931,1%
świętokrzyskie861,0%
podlaskie780,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,9% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (23,8% podmiotów) oraz spółki komandytowe (6,6% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 63953,9%
indywidualna działalność gospodarcza2 05223,8%
spółki komandytowe5656,6%
spółki komandytowo-akcyjne5386,3%
spółki cywilne4134,8%
spółki jawne2242,6%
spółki akcyjne1061,2%
spółdzielnie440,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych210,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 19 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (60,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (13,9% podmiotów) oraz własność zagraniczna (13,1% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych5 19360,3%
własność prywatna krajowa pozostała1 19813,9%
własność zagraniczna1 12313,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych4244,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej2813,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej2132,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej1441,7%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,1%
własność samorządowa60,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych40,0%
pozostałe120,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (97,8% podmiotów) i od 10 do 49 (1,9% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych8 41697,8%
od 10 do 49 zatrudnionych1621,9%
od 50 do 249 zatrudnionych260,3%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)10 420 614 083,343 101 778 383,051 795 324 165,74538 055 236,765,217,430,070,2
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 63 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to RODAMCO CH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (130,7 mln zł), LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (112,1 mln zł) oraz ROLAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (103,4 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
RODAMCO CH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ1 668 480 000,33615 547 000,00130 697 000,00138 775 000,008,322,5106,263,1
LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ58 057 134,8611 815 757,49112 062 683,6931 805 756,9854,8269,228,479,7
ROLAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ880 782 026,0032 324 502,21103 417 231,0032 274 502,003,799,931,296,3
Grupa Kapitałowa FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ505 402 934,6351 622 872,28103 358 199,758 110 714,491,615,77,989,8
EKOLAN SPÓŁKA AKCYJNA76 289 300,0018 927 900,36102 045 000,0010 119 100,0013,353,59,975,2
Grupa Kapitałowa EKOLAN SPÓŁKA AKCYJNA103 342 800,0011 241 100,0097 082 500,004 542 700,224,440,44,789,1
FADESA POLNORD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ478 408 159,3564 714 118,9996 685 312,3421 522 782,064,533,322,386,5
Grupa Kapitałowa ERICPOL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (*)133 313 817,3361 578 330,6388 665 777,8156 622 594,1542,592,063,953,8
Grupa Kapitałowa COMBIDATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ40 643 000,0025 815 000,0084 467 000,0016 808 000,2341,465,119,936,5
Grupa Kapitałowa OPERATOR ARP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ189 096 392,73-136 087 666,6582 095 786,5827 108 762,0714,3-19,933,0100,0
COMBIDATA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 353 000,2224 996 000,0079 117 000,0015 846 000,0041,363,420,034,8
Grupa Kapitałowa GALERIA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ114 883 599,2038 053 567,2376 715 492,113 303 555,602,98,74,366,9
GALERIA PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ31 861 393,3829 753 129,0876 711 963,893 117,940,00,00,06,6
P.I.B. EBEJOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPDOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA141 826 275,4186 498 395,9370 678 336,5215 965 316,4811,318,522,639,0
MAK DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ151 874 780,7665 724 861,6854 896 593,239 105 934,686,013,916,656,7
WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ70 007 078,9538 841 372,2451 411 251,024 824 643,526,912,49,444,5
DTC RENOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI544 659 682,1289 075 881,2950 767 289,04-10 779 609,69-2,0-12,1-21,283,7
PORTFOLIO REAL ESTATE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ619 430 700,00167 183 600,0046 231 200,0063 578 100,3010,338,0137,573,0
MOSTOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA23 754 345,2110 319 976,1539 611 171,00919 322,563,98,92,356,6
MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ641 855 000,00586 638 000,3638 082 000,00-62 627 000,00-9,8-10,7-164,58,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.