Formy prawne

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 12 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (53,9% podmiotów), indywidualna działalność gospodarcza (23,8% podmiotów) oraz spółki komandytowe (6,6% podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością4 63953,9%
indywidualna działalność gospodarcza2 05223,8%
spółki komandytowe5656,6%
spółki komandytowo-akcyjne5386,3%
spółki cywilne4134,8%
spółki jawne2242,6%
spółki akcyjne1061,2%
spółdzielnie440,5%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych210,2%
gminne samorządowe jednostki organizacyjne10,0%
pozostałe20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzonych w różnych formach prawnych, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
indywidualna działalność gospodarcza
spółki komandytowe
spółki komandytowo-akcyjne
spółki cywilne
spółki jawne
spółki akcyjne
spółdzielnie
oddziały przedsiębiorców zagranicznych
gminne samorządowe jednostki organizacyjne
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 5 różnych formach prawnych.

Dwie najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (52,4% największych podmiotów) oraz spółki akcyjne (33,3% największych podmiotów).

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością3352,4%
spółki akcyjne2133,3%
spółki komandytowo-akcyjne57,9%
indywidualna działalność gospodarcza11,6%
spółki jawne11,6%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.