Lokalizacja

Ogółem w branży (najnowsze dostępne dane)

Na dzień 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (36,9% ogółu), małopolskie (10,2% ogółu) oraz wielkopolskie (9,5% ogółu).

mazowieckie3 17736,9%
małopolskie87410,2%
wielkopolskie8199,5%
śląskie8179,5%
dolnośląskie7829,1%
pomorskie4925,7%
łódzkie3203,7%
zachodniopomorskie3043,5%
kujawsko-pomorskie2372,8%
podkarpackie1561,8%
lubelskie1451,7%
warmińsko-mazurskie1131,3%
lubuskie1121,3%
opolskie931,1%
świętokrzyskie861,0%
podlaskie780,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Ogółem w branży (dane historyczne)

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży zarejestrowanych w rejestrze REGON w poszczególnych województwach, na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

mazowieckie
małopolskie
wielkopolskie
śląskie
dolnośląskie
pomorskie
łódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko-pomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmińsko-mazurskie
lubuskie
opolskie
świętokrzyskie
podlaskie
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Największe podmioty w branży (najnowsze dostępne dane)

W 2010 r. największe podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie największych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (61,9% ogółu), dolnośląskie (14,3% ogółu) oraz małopolskie (9,5% ogółu).

Na mapie zaznaczono 63 największe podmioty działające w branży w 2010 r. Wielkość i kolor okręgów zależą od wielkości osiągniętych przychodów netto uwzględnionych podmiotów w tym okresie.

mazowieckie3961,9%
dolnośląskie914,3%
małopolskie69,5%
pomorskie57,9%
wielkopolskie23,2%
kujawsko-pomorskie11,6%
podlaskie11,6%
świętokrzyskie00,0%
zachodniopomorskie00,0%
warmińsko-mazurskie00,0%
śląskie00,0%
opolskie00,0%
lubelskie00,0%
lubuskie00,0%
łódzkie00,0%
podkarpackie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 31 grudnia 2010 r.