Ranking firm

Udział największych podmiotów w branży (najnowsze dostępne dane)

Na poniższych wykresach zilustrowano udział 10 wiodących podmiotów (z wyłączeniem grup kapitałowych) pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w 2010 r. w sumie czterech wielkości ekonomicznych (aktywów razem, kapitałów własnych, przychodów netto oraz dodatnich wyników netto) dla 63 największych podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON i działających w branży.

W przypadku wielu branż poniższe zostawienia można wykorzystać do oszacowania udziału uwzględnionych podmiotów w rynku, nie dotyczy to jednak branż, w których większa część całkowitych przychodów bądź kapitałów przypada na małe przedsiębiorstwa. Należy też zwrócić uwagę na wydarzenia nadzwyczajne, które mogły mieć wpływ na sytuację finansową podmiotów zaznaczonych na wykresach w analizowanym okresie.

Udział w sumie aktywów

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie aktywów razem największych podmiotów z branży w 2010 r. to RODAMCO CH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (1,7 mld zł), ROLAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (880,8 mln zł) oraz MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (641,9 mln zł).

Udział w sumie kapitałów własnych

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie kapitałów własnych największych podmiotów z branży w 2010 r. to RODAMCO CH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (615,5 mln zł), MAYLAND REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (586,6 mln zł) oraz WAN SPÓŁKA AKCYJNA (293,9 mln zł).

Udział w sumie przychodów netto ze sprzedaży

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie przychodów netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to RODAMCO CH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (130,7 mln zł), LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (112,1 mln zł) oraz ROLAND INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (103,4 mln zł).

Udział w sumie dodatnich wyników netto

Trzy wiodące podmioty o największym udziale w sumie dodatnich wyników netto największych podmiotów z branży w 2010 r. to ARCHICOM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (185,7 mln zł), RODAMCO CH1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (138,8 mln zł) oraz PORTFOLIO REAL ESTATE 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (63,6 mln zł).