Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i funduszami, wykonywaną na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw i innych jednostek:

  • zarządzanie funduszami lokacyjnymi,
  • zarządzanie pozostałymi funduszami inwestycyjnymi,
  • zarządzanie funduszami emerytalnymi.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 201 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 6,9% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009134
31 marca 2010130
30 czerwca 2010136
30 września 2010138
31 grudnia 2010144
31 marca 2011153
30 czerwca 2011152
30 września 2011150
31 grudnia 2011158
31 marca 2012167
30 czerwca 2012173
30 września 2012178
31 grudnia 2012187
31 marca 2013187
30 czerwca 2013188
30 września 2013188
31 grudnia 2013193
31 marca 2014199
30 czerwca 2014201
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 14 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (64,2% ogółu), małopolskie (6,5% ogółu) oraz dolnośląskie (6,0% ogółu).

mazowieckie12964,2%
małopolskie136,5%
dolnośląskie126,0%
wielkopolskie115,5%
pomorskie105,0%
śląskie94,5%
łódzkie52,5%
podlaskie21,0%
warmińsko-mazurskie21,0%
lubelskie21,0%
kujawsko-pomorskie21,0%
podkarpackie21,0%
zachodniopomorskie10,5%
opolskie10,5%
lubuskie00,0%
świętokrzyskie00,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to spółki akcyjne (42,8% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (30,3% podmiotów) oraz indywidualna działalność gospodarcza (15,4% podmiotów).

spółki akcyjne8642,8%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością6130,3%
indywidualna działalność gospodarcza3115,4%
spółki komandytowo-akcyjne73,5%
spółki komandytowe63,0%
fundusze63,0%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych31,5%
spółki jawne10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (39,8% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (31,3% podmiotów) oraz własność zagraniczna (10,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych8039,8%
własność prywatna krajowa pozostała6331,3%
własność zagraniczna2210,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych136,5%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej105,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej63,0%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej42,0%
własność państwowych osób prawnych10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych10,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (80,6% podmiotów) i od 10 do 49 (14,4% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych16280,6%
od 10 do 49 zatrudnionych2914,4%
od 50 do 249 zatrudnionych84,0%
powyżej 250 zatrudnionych21,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z)1 948 329 331,231 738 417 688,751 129 684 589,85554 866 193,2728,531,949,110,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 23 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA (391,9 mln zł), POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA (246,9 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA (202,1 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE SPÓŁKA AKCYJNA826 581 880,47789 478 516,59391 867 186,36208 070 368,2925,226,453,14,5
POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE PZU SPÓŁKA AKCYJNA347 147 833,57303 715 332,94246 915 149,0299 570 932,4728,732,840,312,5
Grupa Kapitałowa ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA111 649 980,0093 572 440,34202 072 270,0045 014 630,0040,348,122,316,2
BZ WBK ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA220 439 000,00203 539 000,0064 741 000,22356 000,000,20,20,67,7
ING INVESTMENT MANAGEMENT (POLSKA) SPÓŁKA AKCYJNA76 196 640,0072 532 430,2660 376 390,0044 518 910,0058,461,473,74,8
PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA170 404 085,24162 542 433,3758 459 795,03119 171 433,3769,973,3203,94,6
Grupa Kapitałowa ARMADA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 453 470,9616 595 887,5948 949 418,073 014 049,584,818,26,273,9
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA29 866 804,7619 249 304,9044 569 985,0110 552 211,8335,354,823,735,6
PEKAO FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ36 372 712,9731 941 883,2642 695 923,359 804 650,4627,030,723,012,2
NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA31 779 665,1825 945 419,9440 978 544,8220 071 420,3163,277,449,018,4
PROSERVICE AGENT TRANSFEROWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ14 347 368,3910 959 825,6733 644 408,155 172 475,6736,147,215,423,6
INVESTORS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA27 096 849,8621 218 635,6433 168 397,1016 142 733,0959,676,148,721,7
AVIVA INVESTORS POLAND SPÓŁKA AKCYJNA26 620 704,6618 728 236,3531 186 193,2612 756 127,2747,968,140,929,7
Grupa Kapitałowa BEST SPÓŁKA AKCYJNA28 350 000,0024 585 000,0022 462 000,161 996 000,007,08,18,913,3
BEST SPÓŁKA AKCYJNA27 169 000,0023 638 000,2221 466 000,001 661 000,006,17,07,713,0
PKO BP FINAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 052 473,8010 908 053,7317 108 319,76962 384,316,08,85,632,1
LEGG MASON ZARZĄDZANIE AKTYWAMI SPÓŁKA AKCYJNA (*)48 173 799,05374 923,6317 033 669,875 033 377,3010,51 000,029,699,2
KGHM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA5 607 650,204 561 093,218 743 863,222 844 554,6450,762,432,518,7
SUPERFUND TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA5 492 209,054 258 653,037 756 180,45-1 520 842,38-27,7-35,7-19,622,5
OPOKA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA1 010 501,42820 653,212 250 131,25106 871,0710,613,04,818,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.