Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

  • działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,
  • działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 63 668 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,0% mniej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 200977 689
31 marca 201076 099
30 czerwca 201075 400
30 września 201074 808
31 grudnia 201074 276
31 marca 201173 187
30 czerwca 201171 181
30 września 201169 945
31 grudnia 201168 414
31 marca 201267 102
30 czerwca 201266 588
30 września 201266 133
31 grudnia 201265 823
31 marca 201365 273
30 czerwca 201364 971
30 września 201365 057
31 grudnia 201364 755
31 marca 201464 288
30 czerwca 201463 668
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (17,0% ogółu), śląskie (11,6% ogółu) oraz wielkopolskie (9,8% ogółu).

mazowieckie10 83017,0%
śląskie7 37611,6%
wielkopolskie6 2289,8%
małopolskie5 0197,9%
dolnośląskie4 9877,8%
pomorskie4 4657,0%
łódzkie3 8266,0%
kujawsko-pomorskie3 4765,5%
zachodniopomorskie3 4625,4%
lubelskie2 8004,4%
podkarpackie2 3113,6%
warmińsko-mazurskie1 9413,0%
świętokrzyskie1 8432,9%
opolskie1 8422,9%
podlaskie1 7342,7%
lubuskie1 5282,4%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 10 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (95,4% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (2,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,0% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza60 75695,4%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością1 3822,2%
spółki cywilne1 2492,0%
spółki jawne1500,2%
spółki akcyjne550,1%
spółki komandytowe460,1%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych120,0%
spółki komandytowo-akcyjne110,0%
spółki partnerskie50,0%
spółdzielnie20,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 13 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (99,1% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (0,5% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,2% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych63 08999,1%
własność prywatna krajowa pozostała3240,5%
własność zagraniczna1010,2%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych570,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej420,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej320,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej130,0%
własność państwowych osób prawnych30,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności państwowych osób prawnych20,0%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności krajowych osób fizycznych20,0%
pozostałe30,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,6% podmiotów) i od 10 do 49 (0,3% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych63 44099,6%
od 10 do 49 zatrudnionych1980,3%
od 50 do 249 zatrudnionych290,0%
powyżej 250 zatrudnionych10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z)1 006 388 947,13517 635 125,051 463 970 374,51142 493 995,8214,227,59,748,6
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 20 spośród 30 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to ING USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA (323,8 mln zł), ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (310,4 mln zł) oraz Grupa Kapitałowa ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (182,8 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
ING USŁUGI FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA155 463 327,2383 034 827,09323 807 232,59-44 697 905,28-28,8-53,8-13,846,6
ALLIANZ POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ80 907 409,7113 612 544,47310 396 372,82-1 656 287,73-2,1-12,2-0,583,2
Grupa Kapitałowa ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ34 756 804,911 697 362,05182 825 139,009 534 734,0427,4561,75,295,1
GENERALI FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ84 362 442,9467 353 946,69128 663 481,503 842 103,214,65,73,020,2
Grupa Kapitałowa DSA FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA69 431 876,3522 015 220,5888 156 761,5016 206 367,3023,373,618,468,3
Grupa Kapitałowa AON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ76 766 000,008 307 800,0080 527 700,293 916 700,005,147,14,989,2
DSA FINANCIAL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA67 601 729,4551 017 312,8779 405 714,7270 860 738,23104,8138,989,224,5
POL - ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ50 484 903,416 040 763,0077 422 985,924 948 113,009,881,96,488,0
EUROP ASSISTANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 786 746,467 871 136,2042 648 563,433 922 827,3418,949,89,262,1
GRAS SAVOYE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ30 043 399,316 021 561,8642 389 826,514 634 061,8615,477,010,980,0
POCZTOWA AGENCJA USŁUG FINANSOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA11 483 627,558 909 745,6037 886 857,702 909 145,6025,332,77,722,4
AON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ63 687 500,0013 086 900,0036 775 200,006 119 600,239,646,816,679,5
MENTOR SPÓŁKA AKCYJNA (*)27 777 985,2418 481 353,2134 445 638,456 329 392,8222,834,318,433,5
AON POLSKA SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ20 658 000,003 836 600,2634 372 300,001 480 600,007,238,64,381,4
ASEKURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ57 835 284,9646 538 357,5533 610 552,6220 045 553,2034,743,159,619,5
NORD PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ8 229 909,612 899 699,2830 865 470,293 389 136,2841,2116,911,064,8
EFL FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA34 096 000,0020 439 000,1829 620 000,0019 186 000,0056,393,964,840,1
MARSH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ32 448 468,287 759 213,6128 904 679,746 281 209,0419,481,021,776,1
ENERGO-INWEST-BROKER SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU15 495 436,765 694 322,9927 936 420,575 631 090,8336,398,920,263,3
VOLKSWAGEN SERWIS UBEZPIECZENIOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ38 292 783,0815 972 877,4223 875 378,4515 922 877,4241,699,766,758,3
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.