Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje:

 • szacowanie roszczeń ubezpieczeniowych:
  • ocena roszczeń,
  • obliczenie ryzyka i poniesionych szkód,
  • ocena ryzyka,
  • likwidacja szkód,
 • dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wyceny nieruchomości, sklasyfikowanej w 68.31.Z,
 • wyceny wykonywanej w innych celach, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
 • działalności detektywistycznej, sklasyfikowanej w 80.30.Z.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 2 519 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 2,0% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 20091 588
31 marca 20101 936
30 czerwca 20102 091
30 września 20102 232
31 grudnia 20102 351
31 marca 20112 417
30 czerwca 20112 480
30 września 20112 461
31 grudnia 20112 443
31 marca 20122 438
30 czerwca 20122 424
30 września 20122 452
31 grudnia 20122 439
31 marca 20132 446
30 czerwca 20132 469
30 września 20132 524
31 grudnia 20132 511
31 marca 20142 503
30 czerwca 20142 519
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (18,5% ogółu), wielkopolskie (10,9% ogółu) oraz śląskie (10,3% ogółu).

mazowieckie46518,5%
wielkopolskie27410,9%
śląskie25910,3%
dolnośląskie2339,2%
małopolskie2018,0%
pomorskie1837,3%
kujawsko-pomorskie1586,3%
łódzkie1415,6%
zachodniopomorskie1074,2%
lubelskie973,9%
podkarpackie813,2%
podlaskie712,8%
lubuskie702,8%
świętokrzyskie692,7%
warmińsko-mazurskie632,5%
opolskie471,9%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (86,0% podmiotów), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (9,2% podmiotów) oraz spółki cywilne (3,2% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza2 16786,0%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością2339,2%
spółki cywilne803,2%
spółki komandytowe150,6%
spółki jawne110,4%
spółki akcyjne100,4%
spółdzielnie20,1%
spółki komandytowo-akcyjne10,0%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 7 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (97,3% podmiotów), własność prywatna krajowa pozostała (1,1% podmiotów) oraz własność zagraniczna (0,7% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych2 45197,3%
własność prywatna krajowa pozostała281,1%
własność zagraniczna170,7%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności krajowych osób fizycznych110,4%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej70,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej30,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej20,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 3 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Największą grupę w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (99,1% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych2 49699,1%
od 10 do 49 zatrudnionych200,8%
od 50 do 249 zatrudnionych30,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z)170 949 383,0743 553 894,78362 837 731,9913 391 295,747,830,83,774,5
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 7 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (341,0 mln zł), DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (106,0 mln zł) oraz MONDIAL ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (105,2 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ171 667 345,07-23 777 223,51340 967 703,16-3 458 925,09-2,014,6-1,0100,0
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ96 491 930,321 418 283,54105 967 619,931 303 180,481,491,91,298,5
MONDIAL ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ16 144 090,807 693 128,97105 174 703,822 806 349,9517,436,52,752,4
WARTA 24 PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI23 148 288,9111 034 657,39101 657 932,143 021 606,1613,127,43,052,3
Grupa Kapitałowa VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA26 936 000,0011 909 000,0047 534 000,005 310 000,0919,744,611,255,8
VOTUM SPÓŁKA AKCYJNA21 138 000,0012 265 000,1638 873 000,004 582 000,0021,737,411,842,0
FITCH POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA (*)7 282 127,695 440 168,806 887 538,421 263 160,2317,423,218,325,3
INTERNATIONAL CLAIMS HANDLING CENTER SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI6 348 654,585 658 406,943 215 287,99443 918,887,07,913,810,9
ARBITER SPÓŁKA AKCYJNA396 291,1844 249,421 061 650,67-28 919,32-7,3-65,4-2,788,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.