Podsumowanie

Podklasa ta obejmuje ubezpieczenia inne niż ubezpieczenia na życie, tj.:

  • ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków i pożaru,
  • ubezpieczenia na wypadek choroby,
  • ubezpieczenia na czas podróży,
  • ubezpieczenia majątkowe,
  • ubezpieczenia pojazdów samochodowych oraz transportu morskiego, lotniczego i transportu pozostałego,
  • ubezpieczenia od straty pieniędzy i odpowiedzialności cywilnej.

Liczba podmiotów

Na dzień 30 czerwca 2014 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 747 aktywnych podmiotów działających w tej branży, o 8,3% więcej niż rok wcześniej.

Wykres przedstawia zmiany w liczbie aktywnych podmiotów z branży na koniec kolejnych kwartałów od 31 grudnia 2009 r. do 30 czerwca 2014 r.

31 grudnia 2009437
31 marca 2010447
30 czerwca 2010451
30 września 2010451
31 grudnia 2010471
31 marca 2011480
30 czerwca 2011484
30 września 2011509
31 grudnia 2011547
31 marca 2012555
30 czerwca 2012594
30 września 2012620
31 grudnia 2012640
31 marca 2013651
30 czerwca 2013690
30 września 2013702
31 grudnia 2013712
31 marca 2014734
30 czerwca 2014747
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny

Lokalizacja

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały we wszystkich 16 województwach.

Trzy regiony administracyjne o największej liczbie aktywnych podmiotów w tym okresie to województwa mazowieckie (22,5% ogółu), śląskie (8,7% ogółu) oraz wielkopolskie (7,1% ogółu).

mazowieckie16822,5%
śląskie658,7%
wielkopolskie537,1%
łódzkie537,1%
lubelskie516,8%
małopolskie516,8%
dolnośląskie476,3%
kujawsko-pomorskie435,8%
warmińsko-mazurskie354,7%
lubuskie334,4%
zachodniopomorskie324,3%
pomorskie314,1%
podkarpackie273,6%
opolskie243,2%
świętokrzyskie233,1%
podlaskie111,5%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy prawne

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach prawnych.

Trzy najczęściej występujące formy prawne w tym okresie to indywidualna działalność gospodarcza (88,5% podmiotów), spółki akcyjne (3,6% podmiotów) oraz spółki cywilne (2,3% podmiotów).

indywidualna działalność gospodarcza66188,5%
spółki akcyjne273,6%
spółki cywilne172,3%
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością172,3%
oddziały przedsiębiorców zagranicznych162,1%
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych60,8%
spółki jawne20,3%
główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji wzajemnej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Formy własności

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON działały w 8 różnych formach własności.

Trzy najczęściej występujące formy własności w tym okresie to własność krajowych osób fizycznych (92,0% podmiotów), własność zagraniczna (4,0% podmiotów) oraz własność prywatna krajowa pozostała (1,9% podmiotów).

własność krajowych osób fizycznych68792,0%
własność zagraniczna304,0%
własność prywatna krajowa pozostała141,9%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności zagranicznej111,5%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora publicznego, w tym z przewagą własności skarbu państwa20,3%
własność mieszana w sektorze prywatnym z przewagą własności prywatnej krajowej pozostałej10,1%
własność mieszana w sektorze prywatnym z brakiem przewagi któregokolwiek rodzaju własności prywatnej10,1%
własność mieszana między sektorami z przewagą własności sektora prywatnego, w tym z przewagą własności zagranicznej10,1%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Grupy zatrudnienia

W kwartale zakończonym 30 czerwca 2014 r. aktywne podmioty z branży zarejestrowane w rejestrze REGON można było podzielić na 4 różne grupy pod względem wielkości zatrudnienia.

Dwie największe grupy w tym okresie tworzyły aktywne podmioty zatrudniające od 0 do 9 (95,4% podmiotów) i od 50 do 249 (1,6% podmiotów) osób.

od 0 do 9 zatrudnionych71395,4%
od 50 do 249 zatrudnionych121,6%
powyżej 250 zatrudnionych121,6%
od 10 do 49 zatrudnionych101,3%
Źródło: Rejestr REGON, Główny Urząd Statystyczny, stan na 30 czerwca 2014 r.

Dane finansowe

Poniższa tabela zawiera najważniejsze zsumowane wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitały własne, przychody netto, wyniki netto) oraz uśrednione wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla największych podmiotów z branży.

Grupowanie PKDSuma aktywów (zł)Suma kapitałów własnych (zł)Suma przychodów netto ze sprzedaży (zł)Suma wyników netto (zł)Średni ważony ROA (%)Średni ważony ROE (%)Średni ważony ROS (%)Średni ważony DR (%)
Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe (PKD 65.12.Z)15 055 744 492,302 432 557 989,701 244 993 030,24-66 645 539,90-0,4-2,7-5,483,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.

Ranking firm

Poniższa tabela zawiera najważniejsze wielkości ekonomiczne (aktywa razem, kapitał własny, przychody netto, wynik netto) oraz wskaźniki finansowe (ROA, ROE, ROS, DR) za 2010 rok dla 12 największych podmiotów z branży, pod względem wielkości osiągniętych przychodów netto w tym okresie.

Trzy podmioty z branży o największych przychodach netto w 2010 r. to Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA (958,7 mln zł), SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA (118,5 mln zł) oraz INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP (49,3 mln zł).

Nazwa podmiotuAktywa razem (zł)Kapitał własny (zł)Przychody netto ze sprzedaży (zł)Wynik netto (zł)ROA (%)ROE (%)ROS (%)DR (%)
Grupa Kapitałowa TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SPÓŁKA AKCYJNA6 866 961 000,00773 995 000,40958 670 000,00150 517 000,002,219,515,788,7
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SPÓŁKA AKCYJNA3 636 040 000,00703 020 000,00118 487 000,29-84 252 000,00-2,3-12,0-71,180,7
INTERRISK TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP1 516 037 721,43252 817 105,0349 296 513,1540 908 022,852,716,283,083,3
UNIQA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA1 285 988 677,45246 942 371,6845 276 116,91-68 623 616,97-5,3-27,8-151,680,8
MTU MOJE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA716 310 000,00117 136 000,1923 850 000,0010 438 000,001,58,943,883,7
BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP284 902 000,0066 539 000,0022 661 000,17-67 999 000,00-23,9-102,2-300,176,6
POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP241 683 706,1945 285 465,3211 004 246,99-19 783 319,97-8,2-43,7-179,881,3
KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH SPÓŁKA AKCYJNA242 781 000,00133 665 000,249 771 000,0011 355 000,004,78,5116,244,9
AXA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI SPÓŁKA AKCYJNA151 334 000,0058 656 000,302 505 000,00-23 823 000,00-15,7-40,6-951,061,2
SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA73 163 214,4420 061 116,272 362 083,36-19 253 862,00-26,3-96,0-815,172,6
Grupa Kapitałowa SIGNAL IDUNA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA72 458 013,9620 021 283,732 362 083,69-19 075 442,50-26,3-95,3-807,672,4
D.A.S. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ OCHRONY PRAWNEJ SPÓŁKA AKCYJNA30 067 373,0810 960 161,521 072 791,4672 728,110,20,76,863,6
MEDICOVER FORSAKRINGS AB (PUBL) SPÓŁKA AKCYJNA - ODDZIAŁ W POLSCE10 475 799,713 480 770,8137 279,083 798 508,9936,3109,11 000,066,8
Źródło: Monitor Polski B, dane za 2010 r.